Сдружение „Регионална достъпност“ посрeщна параолимпиеца Михаил Христов

Депутатът ще проучи възможността за разработване на стратегия за развитие на спорта за хората с увреждания

Тясна се оказа днес залата на Сдружение „Регионална достъпност“ за срещата с българския параолимпиец и народен представител Михаил Христов. Домакини бяха сдруженията „Регионална достъпност“ и „Смело сърце“ с председатели Диана Николова и Стойка Панагонова. Неправителствените организации на и за хора с увреждания „Воля“, „Кураж“, „Приятелска подкрепа“, БАЛИЗ, КАРИТАС, „Учителска подкрепа“, „Европейски хоризонти“, „Олимп – равнопоставеност в спорта“, „Дунавско сияние“, „Смелост“, „Образователна палитра“, „Регионалната организация на слепите граждани“, „Русчукъ“ и др. участваха активно в нея. По инициатива на Диан Господинов, Христов беше поканен да посети Русе, на която той се отзова светкавично. Оказа се, че много хора се възхищават на младежа, който след тежък инцидент загубва почти целите си ръце, но води активен живот като студент, параолимпиец, а от скоро и като народен представител.  С него бяха споделени постижения и добри практики. Поставиха се въпроси, които  не търпят отлагане.

Като динамична определиха срещата участниците в нея. Под  ръководството на проф. Тодорка Стефанова се проведе изключително конструктивна дискусия .  Христов  със съпричастие изслуша болката и проблемите на всеки и обеща, че ще направи всичко по силите си за оптимизиране политиката за хората с увреждания. Основните акценти от срещата бяха свързани с програмите за хора с увреждания, трудовите взаимоотношения с  личните асистенти, достъпа до училищната среда, спортът в живота на хората с увреждания, експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК и др.

Всички се обединиха около необходимостта спортът да стане  част от живота на хората с увреждане, за което Христов се ангажира да проучи възможността за разработване на стратегия за развитие на спорта за хората с увреждания. Протоколът от срещата ще бъде представен на всички участници ,на областния управител на област Русе и на кметовете на общини за преедприемане на конкретни  стъпки след конкретна преценка.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)