Изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация в Бяла утре

В читалището

На 2 юни от 10 часа в читалището на гр. Бяла ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация. Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани , които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място.Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на България.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен