РЗИ – Русе отбелязва 31 май – Световен ден без тютюнев дим

Животът

28-05-2017, 09:00

Снимка:

РИОСВ

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Националният консултант по урология проф. Петър Симеонов в „Медика – Русе“

Контролът върху тютюна може да прекъсне цикъла на бедност, да допринесе за прекратяване на глада, да насърчи устойчивото селско стопанство

Всяка година на 31 май Световната здравна организация (СЗО) отбелязва Световния ден без тютюнев дим, като подчертава рисковете за здравето и се застъпват за ефективни политики за намаляване на консумацията на тютюн.

 

Тазгодишната кампания цели да покаже заплахата, която тютюневата индустрия представлява за устойчивото развитие на всички страни, като застрашава здравето и икономическото благополучие на техните граждани. Чрез предложените мерки се цели намаляването на тютюнопушенето, което се превръща в глобален проблем и насърчаването на здравословния начин на живот като предпоставка за по -добро развитие. СЗО приканва страните да приоритизират и увеличат усилията за справянето с тютюнопушенето като основен рисков фактор за здравето.

 

Насърчаване на по – широкото участие на обществеността в национални, регионални и глобални действия за разработване и прилагане на стратегии и планове за развитие и постигане на цели, които дават приоритет на действията по контрола на тютюна и недопускане на намеса от страна на тютюневата промишленост в националните политики. Контролът върху тютюна е заложен в Програмата за устойчиво развитие. Той се смята за едно от най- ефективните средства за намаляване с една трета на преждевременната смърт от незаразни заболявания, включително сърдечно – съдови заболявания, рак и хронично обструктивни белодробни заболявания.

 

Освен спасяването на човешки живот и намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването е необходимо да се вземе под внимание неблагоприятното въздействие върху околната среда от отглеждането, производството, търговията и потреблението на тютюн.

Контролът върху тютюна може да прекъсне цикъла на бедност, да допринесе за прекратяване на глада, да насърчи устойчивото селско стопанство и икономическия растеж и да се бори с изменението на климата. Увеличаването на данъците върху тютюневите изделия може също да се използва за финансиране на здравеопазването и други програми за развитие.

 

Какво може да предприеме всеки от нас?

 

Ако сте непушач можете да вземете решение никога да не употребявате тютюневи изделия. Пушачите могат да предприемат действия за отказване от тютюнопушенето. Ако не могат да се справят сами биха могли да потърсят помощ от специалист. Това решение може да подобри здравето и да намали риска от развитие на заболявания и за хората, които са изложени на вторичната димна струя, включително и деца. Средствата, които не се използват за тютюнопушене могат да бъдат използвани за подобряване на начина на живот като бъдат вложени в здравеопазване, образование и закупуването на здравословна храна.

 

Всяка година около 6 милиона души умират вследствие употребата на тютюн, като се очаква броят им да нарасне до повече от 8 милиона души годишно до 2030 г., ако не се предприемат по-сериозни действия. Използването на тютюн е заплаха за всяко лице, независимо от пол, възраст, раса, културен или образователен произход. Използването на тютюн струва на националните икономики огромно увеличение на разходите за здравеопазване и намалена производителност на труда. Тютюнопушенето води до страдания, болести и смърт.

 

 

Около 80% от преждевременните смъртни случаи вследствие на тютюнопушенето се случват в страни с ниски или средни доходи. Тютюнопроизводството изисква големи количества пестициди и торове, които могат да бъдат токсични и замърсяващи водоснабдяването. Всяка година тютюнопроизводството използва 4.3 милиона хектара земя, което води до глобално обезлесяване между 2% и 4% Производството на тютюн също произвежда над 2 милиона тона твърди отпадъци.

 

На регионално ниво РЗИ Русе организира и активно участва в поредица от дейности, посветени на Световния ден без тютюнев дим- 31 май 2017 година. Партньори в кампанията–Община Русе, РУО, Русенски университет „Ангел Кънчев”, учебнизаведения, медии, други.

 

Период на провеждане: 1 – 31 май 2017 г.

 

Дейности, свързани с кампанията по повод Световния ден без тютюнопушене:

 

– през целия период на кампанията се провеждат образователни лекции с видеопокази на тема: „Вредата от тютюнопушенето” сред ученици от 10 до 18 г. в русенските училища;

 

– разпространение на информационни брошури сред широката общественост и младите хора в учебни заведения

 

– 17 май – изнесена акциия на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене за мониториране на издишвания въглероден монооксид и карбоксихемоглобин в Русенски университет ,,Ангел Кънчев”

 

– провеждане на спортно мероприятие с ученици в ОУ „Васил Априлов” гр Русе

 

– провеждане на здравно – образователно мероприятие с демонстрация на пушещата кукла Сю с ученици от СУ „Възраждане” гр Русе

 

– провеждане на 2 тренинга, провокиращи поведенческите реакции и мотивацията на учениците на тема: „Защо да пушим?” с ученици от ОУ „Иван Вазов” и ОУ „Братя Миладинови”, гр. Русе. Представена ММП „Защо да пушим?”, видеопоказ на филма „Невидимият”. Учениците участваха в дискусия на тема: „Причини за пропушване и как да кажем НЕ!”

 

За всички желаещи РЗИ – Русе целогодишно провежда безплатни консултации в Кабинета за отказване от тютюнопушене след предварително записване на тел. 082/825 632.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен