300 000 лева санкция от е наложена на „Монтюпе“ ЕООД

Новините

25-05-2017, 13:15

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

МОСВ отхвърли жалбата на „Монтюпе“ за спиране на леярската инсталация

Цялата документация е налична и достъпна за заинтересованите лица в Община Русе и инспекцията

Имуществена санкция в размер на 300 000 лева е наложена на „Монтюпе“ ЕООД. Наказателното постановление е връчено на оператора миналата седмица.

Неорганизираното изпускане в атмосферния въздух на необхванати и непречистени емисии от технологичния процес е установено през ноември 2016 г. Нарушението е констатирано след извънредна контролна проверка по подадени в инспекцията сигнали за миризма на бакелит. При оглед на площадката на предприятието е установено, че има отворени 2 люкa на комбинираните димни и вентилационни клапи. При обход на покрива на Хале № 3 е констатирано, че двата димни люка са отворени. Те не са организиран източник съгласно условията в Комплексното разрешително и не би следвало да се използват. При определяне на размера на административното наказание са взети предвид високата степен на обществена опасност, рефлектираща върху чистотата на атмосферния въздух и здравето на хората. Производствената дейност на дружеството е свързана с използването на смоли, втвърдители и амин, които могат да бъдат причина за поява на емисии интензивно миришещи вещества.

Към настоящия момент е в сила принудителната мярка, наложена през септември 2016 г. за запечатване на 108 –те вентилационни отвора на Хале № 3.

Вследствие на предприетите администратино-наказателни и принудителни мерки от страна на РИОСВ- Русе дружеството е в процедура на преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за модернизация на вентилационните системи. Цялата документация е налична и достъпна за заинтересованите лица в Община Русе и инспекцията.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен