Детският съвет на ДА“Закрила на детето“ набира членове

Новините

23-05-2017, 12:24

Снимка:

Пресцентър Община Русе,архив

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Идва детска нощ в Регионален исторически музей – Русе

Кандидатите трябва да попълнят формуляр и да напишат мотивационно писмо

Областна администрация активно се включва в подбора на кандидати за членове на Съвета за децата, функциониращ към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Съветът е консултативен орган, който от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да се насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и да децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, както и да си взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Разработената от Съвета процедура за избор на членове дава възможност за кандидатстване в четири направления:

-       Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 от Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

-       Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

-       Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

-       Индивидуални кандидатури.

Кандидатите в първите три направления трябва да предоставят протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата, която представляват. Всяко дете има право да участва само в едно направление.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

-       Активност;

-       Креативност;

-       Толерантност;

-       Ангажираност към обща кауза;

-       Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;

-       Ориентираност към резултати;

-       Организаторски умения;

-       Доказани умения да работят, мотивират и обединяват децата от областта;

-       Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;

-       Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвима група, които имат нужда от подкрепа).

За участие в процедурата за избор на членове, кандидатите е необходимо да попълнят формуляр и да напишат мотивационно писмо, които да изпратят на адрес: гр. Русе, пл. "Свобода" № 6, адресирани до Областния управител на област Русе или на e-mail: [email protected] в срок до 16.06.2017 г.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"