Болестите на дихателната система на челно място в Русенско

Животът

13-05-2017, 13:00

Снимка:

Добрич утре

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Второ иновативно младежко ЕКСПО в Русенския университет

На второ място са болестите на органите на кръвообращението

Регистрираните заболявания през 2016 г. за Област Русе в лечебните заведения за извънболнична помощ са 683 094, което е 3 056,50 заболявания на 1000 души от населението, като за 2015 г. регистрираните заболявания са били 623 425 и са 2 762,50 заболявания на 1000 души от населението.

В структурата на болестността по класове болести в Област Русе през 2016 г. са водещи болестите на органите на кръвообращението (с отн. дял 22,77% от всички регистрирани заболявания), в сравнение с 2015 г. са намалели с 0.3 %. На второ място са болести на дихателната система (с отн. дял 16,22% от всички регистрирани заболявания ) намалели са с 0.4%. На трето място са болестите на костно-мускулната система (с относителен дял 9.37% от всички регистрирани заболявания) при тях в сравнение с 2015 г. има повишение на относителния дял с 0,5%. Следват болести на пикочо – половата система (с относителен  дял 8.62% от всички регистрирани заболявания) и болести на окото и придатъците му (с отн. дял 6,65 % от всички регистрирани заболявания) при тях също има незначителни намаления от 2015 г.. В Област Русе за периода 2012 – 2016 година при болестността по класове болести най – голям относителен дял и водещо място заемат болестите на органите на кръвообращението те са в граници от 22,77 % до 24,89 % от всички регистрирани заболявания, като най- ниската стойност е през 2016 г. – 22,77%, а най – високата е през 2013 г – 24,89%. Болестите на дихателната система за целия период са на второ място и са в граници от 16,22 % до 17,61 %, като най- ниската стойност е през 2016 г., а най – високата е през 2014 г. Другите класове болести в периода 2012 г. – 2016 г. нямат съществени разлики.

 

Новооткритите заболявания през 2016 г. за Област Русе в лечебните заведения за извънболнична помощ са 242 363, което е 1 084,45 на 1000 души население, като за 2015 г. новооткритите заболявания са били 228 732, това е 1 013,55 заболявания на 1000 души от населението.

В структурата на заболяемостта на населението по класове болести за 2016 г. в Област Русе челно място заемат болестите на дихателната система с отн. дял 27,26% от всички регистрирани новооткрити заболявания, в сравнение с 2015 г. има леко увеличение на относителния им дял (2015 г. – 26,32%). На второ място с отн. дял 9,63 % са болестите на органите на кръвообращението (едни от най-честите причини за смъртност в страната), при сравнение с 2015 г. също има леко повишение (2015 г. – 9,43%). Болестите на пикочо -половата система са на трето място с отн. дял 8,69%, при тях има намаление в сравнение с 2015 г., когато са заемали 9,43%. На четвърто и пето място са болестите на костно-мускулната система с отн. дял 7,91% (2015 – 8,33 %) и травми и отравяния с относителен дял 6,38% (2015 г. – 6,66%) и при двата класа има намаление на относителния дял при сравнение с 2015 г. За периода 2012 – 2016 г. болестите на дихателната система са били с най – висок относителен дял през 2014 г. (29,39%) и най – нисък през 2015 г. (26,32%). Болестите на органите на кръвообращението са заемали най – висок относителен дял през 2013 г. (9,90%) и най – нисък през 2012 г. (8,15%).

 

.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)