196 столичани се преселиха в Русе за година

Мисия

21-04-2017, 10:58

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Изложба на детски рисунки в Русенския университет

Граждани на 46 държави заживяха в Русе

През 2016 г. в резултат на вътрешната миграция населението на област Русе бележи намаление със 139 лица, като броят на жените намалява със 140, а този на мъжете се увеличава с 1.

Вътрешнообластната миграция обхваща 1 202 лица, т.е. тези лица са променили обичайното си местоживеене в рамките на годината между населените места на територията на областта. Най-интензивен е миграционният поток към община Русе – общо 733 лица са променили настоящия си адрес, като 356 от тях са се придвижили между населените места на общината. От населени места в община Русе към други общини в областта са мигрирали 283 души, като по-активно е движението към населени места в общините Иваново (85) и Сливо поле (63).

В населени места в състава на община Русе от други общини от област Русе са се заселили 377 лица. Общо 91 мъже и жени са се заселили в общината от населени места на община Иваново, а 78 – от община Сливо поле.

През 2016 г. от други области в страната в населени места на територията на област Русе са се заселили общо 1 445 лица. Най-много са мигриралите от областите Разград – 217, Силистра – 168, и Велико Търново – 186 лица. От столичния град са се изселили 196 лица и през 2016 г. имат нов настоящ адрес в населени места в област Русе.

Постоянното си местоживеене от област Русе в населени места на територията на други области в страната са променили общо 1 584 лица. Близо 1/4 от тях (379) са с нов настоящ адрес в столицата. В населени места в област Разград са мигрирали 164 лица, а 192 са се заселили в общините на област Велико Търново.

През годината общо 532 лица са се заселили от чужбина в общините на област Русе, като 389 от тях (73.1%) са предпочели населените места на община Русе и приоритетно областния център град Русе. В сравнение с 2015 г. броят на заселените от чужбина лица намалява с 6.2%. Имиграционният поток към областта включва 290 мъже и 242 жени. Броят на мъжете-имигранти намалява спрямо предходната година със 7.1%, а този на жените – с 5.1%. Всяко второ лице, заселило се в населените места на област Русе, попада във възрастовата група 20-49 навършени години. Малко под 1/3 от лицата са на възраст 50 и повече години. Общо 382 са мъжете и жените, мигрирали от европейски държави, като най-голям е броят на заселниците от Гърция (68), Германия (57) и Румъния (47). От азиатски държави на територията на област Русе са се заселили 129 лица. От съседна Турция в общините на областта са се заселили общо 108 лица. През 2016 г. в област Русе са се заселили граждани от 46 държави.

От общия брой на изселените от област Русе с дестинация към други държави (647) мъжете са 319, а жените – 328. В сравнение с 2015 г. лицата, заминали за чужбина, нарастват с 33.1 %. Близо 3/4 от лицата, напуснали областта, за да се заселят в друга държава, са се изселили от населени места в община Русе. Две трети (67.5%) от емигрантите са на възраст между 20 и 49 години. Общо 183 лица или 28.3% от емигрантите са предпочели дестинацията Германия. Във Великобритания през годината са се заселили 80 лица, а в Турция – 42. Общо 39 са държавите, към които са мигрирали мъже и жени от област Русе.

Намалението на населението в резултат само на външната миграция, измерено чрез коефициента на нетна миграция за област Русе, е минус 0.5‰ при 0.4‰ за 2015 година.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"