Обсъждаме ПУП за застрояване в Лесопарка до 24-ти юли

Мисия

19-04-2017, 10:28

Снимка:

кметство Николово

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

30% спад на нощувките в Русенска област през февруари в сравнение с миналата година

Проектът е предварителен

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 72, ал. 1, чл. 34, ал. 3 и чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс съобщаваме, че в периода 18.04.2017г. – 24.07.2017г. се провежда процедура по запознаване и консултации за изработения Предварителен проект на подробен устройствен план – План за застрояване на Лесопарк „Липник” в землището на с. Николово, Община Русе.

Във връзка с изискванията на нормативната уредба Предварителният проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ на Лесопарк „Липник” в землището на с. Николово, Община Русе, общественото обсъждане ще се проведе на 25.04.2017 г. от 17:30 до 19:30 часа в Пленарна зала на Община Русе.

Възложител на ПУП – ПЗ е Община Русе с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 6, лице за контакти: инж. Пенка Ангелова.

Планът за застрояване се разработва от „Гео-Чонов“ ООД - Русе с ръководител на екип арх. Силвия Алексиева въз основа на одобрено задание по Рещение №65, прието с протокол №3/16.12.2015 г. на Общински съвет - Русе.

Изработването на ПУП-ПЗ се фи­нансира от бюджета на Община Русе  и се изработва двуфазно – Предварителен и Окончателен проект.

Цел на проекта е създаване на устройствена основа, определяща основните функции на лесопарк „Липник“ и бъдещото усвояване на територията в съответствие с предвижданията на ПУП: Благоустрояването на парка и решение за функционирането и поддръжката му, включващо цялостното му осъвременяване и реконструкция и превръщането му в атрактивна зона за отдих, спорт и забавление. Предмет на предвижданията са алейната мрежа, зелената система, парко-образуващите елементи, съоръжения и инфраструктурното осигуряване.

ПУП-ПЗ е на разположение на интересуващите се в сградата на общинска администрация Русе: гр. Русе, ул. „Олимпи Панов“ № 6, ет. 2, ст. № 9, всеки работен ден от 9.30 до 16.30 часа, както и на интернет страницата на Община Русе адрес: http://ruse-bg.eu.

Становища и мнения по ПУП-ПЗ могат да се депозират в информационния център на Община Русе, на електронна поща [email protected], както и по време на срещата за обществено обсъждане.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"