Поход по пътя на Ботевата чета

Всички желаещи следва да изпратят в срок до 9 май 2017 г. попълнена заявка за участие

Във връзка с 141 години от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета за Освобождението на България, Областна администрация – Враца организира 71-вия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета „Козлодуй-Околчица”.

                Походът е под патронажа на Президента на Република България Румен Радев  и ще се проведе в периода 27 май – 2 юни 2017 г. в партньорство с Български туристически съюз, Министерството на образованието и науката, Регионалните управления по образованието, Министерството на туризма и др., със съдействието на общините, през чиито територии преминава.

                Право на участие в похода имат всички групи ученици, туристически дружества от страната, клубовете и секциите по туризъм с неограничен брой туристи. По маршрута могат да се включват индивидуални участници и самостоятелни групи, които не принадлежат към определена организация.

                Всички желаещи следва да изпратят в срок до 9 май 2017 г. попълнена заявка за участие на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация“ № 1, Областна администрация – Враца, или сканиран и надлежно заверен вариант на приложенията на електронна поща: obl-vr@oavratsa.egov.bg.

                Регламентът за провеждане на 71-вия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета” и приложенията към него могат да бъдат отворени чрез предложените линкове за достъп:

Областна администрация – Русе се ангажира в подпомагане процеса по популяризиране на инициативата сред обществеността.