В ПМГ „Баба Тонка“ ще се проведе състезание по информационни технологии „ИНФОТЕХ“

За ученици от I до VІІІ клас

На 08.04.2017 г. от 9.00 ч. в ПМГ „Баба Тонка“ ще се проведе състезание по информационни технологии „ИНФОТЕХ“ за ученици от I до VІІІ клас.

Времетраене: 90 минути за състезател от всяка възрастова група по съответната тема.

Направление: „Мама/тате знае по-добре“ за I, ІІ, ІІІ и ІV клас – Учениците, заедно със свой родител ще рисуват на MS Paint от Windows 7 изображение на тема „Светът в който искам да живея“. Родителят участва със съвети и напътствия до детето.

Направление: „Моят комикс“ за V, VІ, VІІ и VІІІ клас – Учениците ще рисуват на MS Paint от Windows 7 комикс (последователност от няколко изображения) на тема „Моята добра постъпка“. След което чрез PowerPoint 2010 ще представят своя комикс (последователно анимиране на създадените изображения).

Такса правоучастие е в размер на 5 (пет) лева за всеки участник се внася от 29.03.2017 г. до 05.04.2017 г. в офиса на СМБ на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”, партер.