Започват едни от най-зелените дни на Университетска зелена инициатива ‘ 2017

В организирана викторина с награди, младежите ще демонстрират и екологични познания

Русенски студенти започнаха засаждането на млади широколистни фиданки – червен дъб, липа и ясен, дарени от Държавно горско стопанство - Разград. Те поставиха началото на озеленяването, част от Университетската зелена инициатива ‘ 2017, провеждана от Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“, Студентския съвет и направление „Екология“ в катедра „Топлотехника, хидравлика и екология“ на Русенския университет под патронажа на ректора, проф. д-р Велизара Пенчева.

Утре, 24 март, от 15 ч., петокласници от СУ „Васил Левски“, под ръководството на Милен Йорданов ще засадят дръвчета в района на училището. В събота, 25 март, група от 50 ученици и студенти с ръководители г-жа Цветанка Вълкова от ПГСАГ „Пеньо Пенев“, Татяна Стефанова и  Милена Скопакова от СУЕЕ „Св. Константин Кирил-Философ“ и  Тихомир Енчев от СТПД „Академик“ ще проведе екообразователна екскурзия до с. Нисово и Природозащитния център „Ломовете“ в Природен парк „Русенски Лом“.

В посетителската зала на комплекса, чрез мултимедия, ще бъде представена експозиция от защитени видове птици, ландшафта и богатото биоразнообразие на парковата територия, както и културно-историческото му наследство. Ще бъдат показани и клетките за временно настаняване на животни, изпаднали в беда.

В организирана викторина с награди, младежите ще демонстрират екологични познания, ще участват в поставянето на указателни табелки по маршрутите към Малък и Голям Нисовски манастир и ще са в готовност да съберат и изнесат извън територията на Парка отпадъци, които бъдат открити по обходените маршрути.

В същия ден, 25 март, в Инициативата се включват и студенти от клуб „Пешеходен туризъм“ и ученици – членове на морския скаутски клуб „Приста скаут“- Русе с клубен водач Теодор Пеев. В района на село Ряхово, от 10 часа, те ще извършат залесяване на тополови дръвчета.  Акцията е организирана с любезното съдействие на Държавно ловно стопанство „Дунав“ - Русе.   Снимка на Деня

Щрихи от Плевен