Губернаторът свика заседание за тежките проблеми на Русенската корабостроителница

Парите

15-03-2017, 15:36

Снимка:

Пресцентър Областна управа

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Световната банка представи доклада си за дигиталните дивиденти в Русе

Ще търсят извънсъдебно решение на проблемите , ще разчитат на омбудсмана и новите депутати

Днес, Областният съвет за тристранно сътрудничество в област Русе заседава по особено важна за региона тема - състоянието на Русенската корабостроителница. На поканата се отзоваха представители на Инспекцията по труда,  Агенцията  по заетост, НОИ и Социалното подпомагане в Русе.  Губернаторът  Стефко Бурджиев подчерта, че емблематичното предприятие е една от най-големите компании в Европа за строителство, кораборемонт, преоборудване  и модернизация на речни и морски търговски кораби, което налага да се обединят усилията и да се предприемат мерки за неговото запазване. Председателят на синдикалната организация на „Русенска корабостроителница  Запад” АД, Христо Йорданов  обърна внимание на  седем въпроса, на които трябва да се отговори: Изясняване собствеността и финансовото състояние на дружеството; Търсене на отговорност за унищожени материални активи; Спешно назначаване на постоянен синдик; Изготвяне на оздравителна програма, обезпечаваща нормална работа и връщане на задълженията; Изплащане на дължимите трудови възнаграждения; Преразглеждане на договора за продажба на машините (движимо имущество) и прекратяване плащането на наем за тях; Възможно най-бързо разпечатване и подновяване на нормалната работа с цел запазване на клиенти и заетост. Председателят на синдикат „Корабостроител” на КСНБ, инж. Тодор Тодоров се усъмни  в афишираната добронамереност на ръководството на предприятието и неговите кредитори. Синдикалистът подчерта , че от няколко месеца над 100 човека са без заплати и достъп до работните си места.

Предвид голямата обществена значимост на темата бяха поканени и се включиха в обсъждането  Митко Димитров, изпълнителен директор на предприятието, Милкана Македонски, частен съдебен изпълнител,  Росен Милошев, временен синдик и адвоката на „Русенска корабостроителница АД”. Всеки от тях представи подробно своя анализ на ситуацията.

В края на срещата присъстващите изразиха обща подкрепа на служителите и работниците в усилията им за запазване и укрепване на предприятието. Членовете на съвета приеха всички предложения на  Бурджиев. С цел търсене на възможности за извънсъдебно разрешаване на проблема ще бъде подробно запознат Омбудсмана на Република България. Ще се потърси и съдействието на новоизбраните русенски депутати в 44-то Народно събрание

 Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"