Д-р Андриан Райков: Трябва да запазим доверието на европейските институции, за да се развива животновъдството

Новините

09-03-2017, 10:18

Снимка:

Пресцентър ГЕРБ Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Община Русе с участие на „ITB Берлин, Германия”

ГЕРБ ще работи за опростяване на процесите и правилата, изцяло електронен документооборот на еврофондовете и проектите в земеделието

Трябва да запазим доверието на европейските институции, за да се развива животновъдството, убеден е Русе   д-р Андриан Райков, кандидат за народен представител на ГЕРБ за Русе. Той  е дългогодишен експерт в сферата на ветеринарномедицинската дейност. Бил е общински съветник в Общински съвет – Ветово. Бивш зам. – областен управител на Русенска област до 2013 година. Сега е директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Русе.  Райков  припомня, че през периода 2010 – 2013 година европейските средства се превърнаха в основен инвестиционен ресурс на държавата в региона, така и за програмния период 2014 – 2020 година.  България има на разположение 32 млрд. лева, които, при добро управление, могат да се превърнат в едни от моторите на сектор „Земеделие”, обяснява експертът . За целта обаче е необходимо запазване доверието на европейските институции, активна работа по програмите от в средата на периода 2014 – 2020 година, опростяване на процесите и правилата, изцяло електронен документооборот на еврофондовете и проектите. Животновъдството е един от значимите отрасли в сектор „Земеделие”. На територията на област Русе животводъството е представено основно от свиневъдство, говедовъдство, птицевъдство и овцевъдство. През последните години интензивно се развива и пчеларството. Д-р Райков  обяснява, че България предприе редица реформи при управлението на ГЕРБ, които регулират по нов начин пазарните отношения в сектора. Тези реформи доведоха до постоянен ръст на основните икономически показатели в аграрния сектор, като брутната добавена стойност на отрасъла от 2.26 млрд. лева през 2007 година нараства ежегодно. В края на 2016  година показателят надминава 4 млрд. лева.  Тези резултати ни дават основание да продължим своята политика на подкрепа за развитието на конкурентоспособни и пазарно ориентирани земеделски стопанства, както и приоретизиране и стимулиране на един от интензивните отрасли в сектор „Земеделие” – животновъдството.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"