УМБАЛ- Русе оповести справка за финансовата и медико-диагностичната си работа

Новините

08-03-2017, 14:26

Снимка:

УМБАЛ Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Конкурс за полицаи в ОДМВР – Русе

Документът е за периода 2014 – 2016 година

През отделенията на УМБАЛ-Русе за лечение преминават около 30 000 пациенти годишно, като този показател се запазва без относителна промяна през годините.

Само през Спешно отделение на УМБАЛ-Русе – единственото такова в региона, за миналата 2016 година са преминали над 26 000 пациенти, като близо половината от тях са посетили терапевтичния кабинет.

Болничният леталитетв последните 3 години се движи между 2,22% и 2,28%, което е много под средно допустимото за страната. Уточняваме, че показателят „леталитет“ отразява броят на хората, починали в болницата.

Финансовото състояние на Университетската болница е стабилно. Има добра тенденция на намаляване на задълженията към 31 декември всяка година. Това е в резултат основно на погасени задължения към доставчици. През 2014 г. задълженията на УМБАЛ-Русе към различни доставчици са възлизали на 2 540 000 лева. Пред 2015 г. те намаляват с близо 13% - 2 210 000 лева. През 2016 г. те са намалени с 11,45% и са 1 950 000 лева. Значително е и намаляването на просрочените задължения към доставчици. Към 31.12.2016г. те са намалени с над 50% в сравнение с миналата година. В момента просрочените задължения на Болницата са в размер на 255 000 лева, като тази сума би могла да бъде издължена, ако на УМБАЛ-Русе беше заплатена заработената през миналата година надлимитна дейност от Здравната каса.

В периода 2014 – февруари 2017 г. в  структура Родилно на АГ-комплекса в УМБАЛ-Русе са родени 590 недоносени бебета, като най-малкото родено бебе е с критично тегло от 700 грама. Всички те са били отглеждани и долекувани в отделение Неонатология. Това е изключително важно за нас, тъй като грижите, които се полагат за недоносените деца, отразяват професионализма на работещите в отделението и са ярък показател, че младите родители се доверяват на УМБАЛ за здравето и живота на децата си. Тук се приемат за отглеждане родени бебета преди 26-та гестационна седмица или с критично ниско тегло от три области на страната – Русе, Разград и Силистра. За здраво родените и доносени бебета вие имате информация още от началото на тази година, но припомняме, че те са 1557.

В периода 2015-2017 година в УМБАЛ-Русе е доставена по европейски проекти, дарения и със средства на болницата следната апаратура:

Скенер; ангиограф; бронхоскоп; ехографи в Образна диагностика и Родилно отделение; мамограф в Медицинския център; Ядрено-магнитен резонанс; четири кувьоза, три респиратора, ретинална камера  седем неонатални монитора и термолегло в Неонатология; ендоскопска апаратура; центрофуга и апарат за изследване на ХИВ, сифилис и други за Клинична лаборатория; допълнение към ехографската система с ендокавиторен трансдюсер с биопсичен водач в Урология; мобилна система за функционална диагностика в урогинекологията, урологията и други области; ЕКГ-Холтерова система в Инвазивна кардиология; преносим комбиниран апарата за електротерапия, апарат за електро и магнитна терапия в Рехабилитация; ЕКГ- апарат в Хемодиализа; специализиран инструментариум в Неврохирургия.

Всички тези данни са доказателство, че ръководството на УМБАЛ-Русе прави всичко необходимо, за да създаде добри условия за работа на медицинския персонал и да стабилизира финансовото състояние на дружеството.  В този смисъл смятаме за неоснователни твърденията, че болницата не се управлява добре.Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май