Старейшините в Ценово одобриха бюджетната прогноза за дейности за периода 2018-2020 г

Новините

26-02-2017, 15:00

Снимка:

Пресцентър Община Ценово

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

За десета година Административен съд – Русе ще е домакин на студентските практики

Към по-добра жизнена среда и стандарт на живот се стремят в община Ценово

Десет докладни записки разгледаха по време на редовното си заседание общинските съветници от Ценово. Местните парламентаристи приеха отчета за управление на общината през изминалата година. Беше отбелязано, че успешно се изпълняват главните задачи от програмата за управление, поддържа се балансиран бюджет и се осигуряват допълнителни финансови средства в общинската хазна. Един от приоритетите е за целенасочена работа за максимално усвояване на средства от европейските фондове и ефективно управление на общинската собственост. В касата на общината през 2016 година от различни продажби на услуги и продукция, от наеми на земя и имущество са влезли повече от 1 038 000 лева. През отчетния период се подобри събираемостта на местните данъци и такси. По Програмата за развитие на селските райони за внесени проекти за реконструкция на пътя от Ценово до Кривина и за ремонтни дейности по улици и тротоари във всички населени места на общината. В Ценово, Новград и Караманово са изградени и монтирани детски съоръжения за игра и спортни уреди на фитнес на открито. Целите, които си е поставило ръководството на общинската администрация е постоянно подобряване на жизнената среда и повишаване стандарта на живот на населението.

Местните парламентаристи одобриха и бюджетната прогноза за местни дейности на общината за периода 2018-2020 година. Съветниците определиха пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване. Площите ще се отдават под наем или аренда на производители, които нямат данъчни задължение и в зависимост от броя на животните, които отглеждат. Единодушно одобрение получиха предложените промени в Наредба №1 за увеличение на размера на санкциите за нарушители на обществения ред и сигурност.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)