Предстои заседание на Асоциацията по ВиК – Русе

Ще бъде гласуван План за опазване околната среда

На 28 февруари ще се проведе заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Русе. Тогава ще бъде приет отчет за дейността на АВиК за 2016 г., отчет за изпълнението на бюджета за 2016 година на АВиК и обяснителна записка към отчета, актуализиран проект на бюджета за 2017 година на АВиК и обяснителна записка към проекта на бюджета, счетоводен баланс към 31.12.2016 г. Ще бъде гласуван План за опазване околната среда и План за активите на ВиК ООД Русе.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)