Конкурс „Млад приятел на природата“

Новините

06-02-2017, 15:44

Снимка:

Пресцентър Русенски университет

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Русе се включва в Европейска седмица StartUp Europe Week 2017 г.

Изработка и представяне на мултимедийна презентация

Тема  „ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ“

Конкурсът се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22.03.2017 г., който през настоящата година се провежда под мотото „Отпадъчни води“.

 

Организатор                     Русенски университет „Ангел Кънчев“,

с подкрепата на              РИОСВ - гр. Русе  и  ВиК - гр. Русе

 

I.             Общи условия за участие:

     Допустими участници в конкурса са ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната.

        Конкурсът има за цел да провокира интереса на младите хора към проблемите, свързани с управлението на водите и в частност – методите и средствата за третиране на отпадъчни водни потоци, генерирани в резултат от жизнената дейност на хората и различни икономически и производствени процеси.

        Няма ограничения по отношение на използваните софтуерни продукти, материали и техники. В презентациите могат да бъдат използвани собствени снимки и клипове или такива, които не са под закрилата на Закона за авторското право. За участие в конкурса се приемат както индивидуални, така и колективни разработки, които отговарят на следните технически параметри и изисквания:

             максимален брой слайдове – 20;

             допустими формати –PPT, PPS, PPTX (Powerpoint), PDF, AVI или MPG

         Презентациите могат да се изпращат по следните начини:

             В случай че са с обем до 10 MB – по електронна поща на E-mail: [email protected];

             Качване на сървър за споделяне на файлове и посочен линк за изтегляне на E-mail: [email protected];

             Записани на дигитален носител по пощата или по куриер (за сметка на получателя): 7017 Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, д-р Пламен Мънев (за конкурса „Млад приятел на природата“, тема „Пречистване на отпадъчни води).

    Проектите да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, населено място и училище, клас (курс), домашен адрес, електронна поща и телефон за връзка.

         Краен срок за предаване/изпращане на презентациите: до 17.00 ч. на 22.03.2017 г.

         Организаторите не поемат ангажимент за връщане на получените материали.

        При участие в конкурса кандидатите приемат условието, че разработките им могат да бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали за целите на организаторите.

 

II.            Оценяване и класиране

        Разработките ще бъдат оценявани и класирани от компетентна комисия, съставена от университетски преподаватели, експерти от РИОСВ и ВиК - гр. Русе и гост – оценители.

        Критерии за оценка на разработките: актуалност, оригиналност, достоверност, сложност на изпълнение на разработката, както и използването на различни по вид художествени изразни средства и оформление. Общият брой точки по критериите е 100.

2.3.         ВАЖНО! Резултатите ще бъдат приравнени на оценка по шестобалната система, с която завършващите ще могат да кандидатстват за обучение в Русенския университет по специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“.

 

III.           Награди

        Обявяване на резултатите и награждаване: 30.03.2017 г.

         Победителите ще бъдат отличени с индивидуални предметни награди.

        Всички участници ще получат Сертификат за участие в конкурса.

 

IV.          Адрес за кореспонденция:

гр. Русе 7017,

ул. „Студентска” № 8, РУ „Ангел Кънчев“,

Корпус 19, кабинет 102,

E-mail: [email protected]

За допълнителна информация: тел. 082 / 888 485.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)