Доц. д-р Сашо Нунев- първият български преподавател, индивидуален член на Международната асоциация на училищата по социална работа

Новините

31-01-2017, 13:55

Снимка:

Архив Сашо Нунев

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

3,7% средно месечно равнище на безработицата в община Русе за 2016-а

Асоциацията обединява висшите училища и преподавателите в областта на социалната работа от всички страни в света

На 24.01.2017 година доц. д-р Сашо Нунев стана  първият преподавател от български университет, който става индивидуален член на Международната асоциация на училищата по социална работа (International Association of Schools of Social Work – IASSW). В асоциацията членуват 249 индивидуални членове и 441 висши училища и национални асоциации за образование по социална работа от държави от Европа, Северна Америка, Южна Америка, Африка, Азия, Австралия.   

Международната асоциация на училищата по социална работа обединява висшите училища и преподавателите в областта на социалната работа от всички страни в света. Тя представя в глобален план ценностите и интересите на образованието по социална работа и професията на социалния работник в продължение на близо 90 години. Нейното създаване е инициирано в Париж през 1928 година на Първата международна конференция по социална работа, на която присъстват над 2400 делегати от 42 страни. По това време са учредени и други две партньорски организации Международния съвет по социално благосъстояние (International Council on Social Welfare – ICSW) и Международната федерация на социалните работници (International Federation of Social Workers – IFSW). Първият президент на Международната асоциация на училищата по социална работа е световно известната деятелка и преподавателка в областта на социалната работа Алис Саломон (Германия). От 2015 година президент Асоциацията е проф. д-р Аннамария Кампанини (Bicocca University, Milano, Italia).   

Мисия на IFSW като международна организация на институциите за образование по социална работа, на организациите, подпомагащи образование по социална работата и на преподавателите по социална работа е: да насърчава развитието и високите постижения в образованието по социалната работа, научните изследвания в световен мащаб с цел повишаване на човешкото благосъстояние; да създава и поддържа динамична общност на преподавателите по социална работа и техните програми; да подкрепя и улеснява участието и взаимния обмен на информация и опит в областта на образованието по социална работа; да представлява образованието по социална работа на международно ниво. При изпълнението на своята мисия IFSW се придържа към всички декларации и конвенции за правата на човека на ООН и с дейността си се стреми да утвърждава многообразието, равенството, свободата, справедливостта и мира. Ангажирайки се с тези отговорности IFSW разполага с екип от нейни представители в ООН, които участват в нейни заседания. Тя се застъпва и за развитието на образованието по правата на човека.

Международната асоциация на училищата по социална работа организира периодично международни конференции и семинари, издава съвместно с издателство SAGE в продължение на 60 години списанието „Международна социална работа“, разпространява изследвания и книги в областта на образованието по социална работа, разполага с програма за малки грантове за насърчаване на иновациите и сътрудничество в образованието и изследванията в областта на социалната работа в целия свят.

Клон на IFSW за регион Европа е Европейската асоциация на училищата по социална работа (European Association of Schools of Social Work – EASSW), чийто пръв член от България чрез професионално направление „Социални дейности“ е Русенски университет. Членството на професионално направление „Социални дейности“ и на негов преподавател в две престижни асоциации в областта на образованието по социална работа е признание за активна дейност и създава условия за участие в международни инициативи и обмен на опит с чуждестранни университети.    

 Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май