На комуникационни умения при управление на риска обучаваха днес

Мисия

12-01-2017, 16:05

Снимка:

Пресцентър Областна управа

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Млад мъж и дете пострадаха при катастрофа по пътя Русе – Бяла

В трансграничната зона национални обекти от критичната инфраструктура са двете атомни централи, някои големи транспортни възли

Днес в хотел „Теодора Палас“  се провежда обучение по комуникационни умения, в рамките на проект „Управление на риска при мащабни инфраструктури в българо-румънската трансгранична област“.

Конференцията се провежда в два дни и по време на нея участниците ще   работят  по темата Комуникационни умения при управление на риска – как си партнират ръководителите на големи индустриални предприятия с обществото, с представителите на местната и изпълнителна власт, с представителите на НПО и др.

Като основни лектори са Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе, проф. д.ик.н. Кирил Стойчев от Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика на БАН, Николай Бонов, началник отдел „Аварийна готовност“ в АЕЦ „Козлодуй“, Милко Милошев и Стоян Андреев, представители на „Риск Инженеринг“ АД София и др. Участие в конференцията вземат още изследователи и  преподаватели от РУ „Ангел Кънчев“ и други университети, представители на различни големи предприятия от региона, представители на Института за ядрена енергетика от Букурещ, медии и други заинтересовани страни.

В своите презентации Стефко Бурджиев запозна участниците със сигурността на автоматизираните информационни системи, както и с Индустриалната сигурност.

Интерес предизвика и представената от Стоян Андреев презентация „Световни практики за известяване, предупреждение и мониторинг на силни земетресения“, както и лекционния курс на проф. д.ик.н. Кирил Стойчев на тема  „Ефективните комуникации на ръководствата на големи инфраструктурни обекти в условията на криза“.

В интервю, дадено за Арена Медиа, областният управител разясни защо е важна индустриалната сигурност в трансграчния регион, като подчерта, „че трябва да се говори за сигурност на информацията при комуникацията между обектите от критичната инфраструктура  и от административните структури. Тема, свързана с организиране и изпълнение на обществени поръчки в обекти, генериращи класифицирана информация или работещи с такава информация. В трансграничната зона национални обекти от критичната инфраструктура са двете атомни централи, някои големи транспортни възли,  водохранилищата „Железни врата 1“ и „Железни врата 2“, летищата във  Варна, София, Бургас и по преценка на властите в тази трансгранична зона, могат да бъдат включени и други обекти“.

„В днешното време, в което живеем сигурността на информацията е изключително важна“, каза Стефко Бурджиев.

Първият ден от обучението приключи с демонстрационна обиколка и запознаване с Българска речна информационна система „Булрис“.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен