Клъстер „Русе+“ прие нови членове

Мисия

06-01-2017, 16:06

Снимка:

Пресцентър Областна управа

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Два метра преспи са се образували по пътни участъци в Русенско

Ще участва в обсъжданията на образователната комисия

Нови четири фирми се включиха в създаденото в края на миналата година сдружение „Бизнес и иновационен  клъстер Русе+”.  Новото попълнение се официализира на проведеното вчера общо събрание под председателството на Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе. С пълно мнозинство бяха одобрени подадените четири заявления на водещи иновативни фирми в русенската икономика.

Основната тема на  събранието  беше отворената процедура  BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Диана Аврамова от Областния информационен център представи допустими бенефициенти, дейности, разходи и други изисквания, които трябва да бъдат съобразени при разписване на проектните предложения.

Инж. Тодор Радославов, учредител на клъстера, докладва за резултатите от посещението в завод „Агрополихим” в Девня , свързано с идея за внедряване на иновативна технология.

Обсъди се  качеството на средното образование, необходимостта от нов тип кадри и от хармонизиране на обучението им със съвременните бизнес изисквания.

В края на заседанието членовете и гостите на клъстера решиха да се включат в предвиденото за периода 20-25 януари заседание на областната комисия по образование във връзка с предстоящия държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен