Забраниха лова на пернат дивеч в Община Русе поради опасност от птичи грип

Мисия

28-12-2016, 11:36

Снимка:

РИОСВ

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

До 11 часа на 30.12 плащаме местни данъци и такси в Русе

При промени в здравословното състояние на птиците да се уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар

В изпълнение на заповед №РД 11-2541/19.12.2016 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), относно констатираните огнища от болестта Инфлуенца (грип) по птиците на територията на Европейския съюз и във връзка с констатирани огнища на Инфлуенца по птиците в животновъдни обекти за отглеждане на птици само за лични нужди в области Видин, Враца и Пловдив, се забранява лова на пернат дивеч на територията на цялата страна; достъпа на външни лица и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици.

При промени в здравословното състояние на птиците да се уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар, кмета на населеното място и официалния ветеринарен лекар, отговорен за общината.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен