Краен срок за осигуряване на земеделците

Парите

26-12-2016, 13:48

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

ОД на МВР - Русе с препоръки за предотвратяване на ПТП по време на празниците

Новият образец на декларацията за упражняване правото на избор на облагане от физическите лица,регистрирани като земеделски стопани, е на страницата на НАП

Офисът на НАП в  Русе напомня на всички регистрирани земеделски стопани на територията на областта, че в срок до 31.12.2016 г. могат да се възползват от правото си да изберат да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ /по реда, предвиден за едноличните търговци/. За тази цел те следва да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, която се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител. Новият образец на декларацията за упражняване правото на избор на облагане от физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, е публикуван на интернет страницата на НАП. Формуляр на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ може да бъде получен на хартия и подаден в офиса на НАП в Русе.  В случай, че лицата, регистрирани като земеделските стопани, изберат този ред за облагане, те трябва да го прилагат за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"