Дават два бюфета за ученическо хранене под наем

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

10 години специалност Ерготерапия в Русенския университет

Обектите са в СУ „Възраждане“ и ОУ „Алеко Константинов“

Общински съвет – Русе даде своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като бюфет за ученическо хранене, на помещение, с площ от 48,00 кв. м, разположено на първи етаж в монолитна, триетажна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.253.1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Студентска“ №2, описана в АПОС №7126/19.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Възраждане“, с начална тръжна месечна наемна цена – 177,86 лв. без включен ДДС.

Дадено е и съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като бюфет за ученическо хранене, на помещение, с площ от 40,00 кв. м, разположено в сутерена на масивна, триетажна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.4.2216.1, с административен адрес гр. Русе, ж. к. „Дружба – 2“, бул. „България“ №96, описана в АПОС №7122/11.12.2013 г., предоставена за управление на ОУ „Алеко Константинов“, с начална тръжна месечна наемна цена – 120,00 лв. без включен ДДС.