Окръжен съд - Русе участва в проект "Студентски практики"

Новините

13-12-2016, 12:51

Снимка:

Пресцентър Русенски университет

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Студентите избраха „Будител на Русенския университет“

Под ръководството на съдии и съдебни служители в реална работна среда студентите ще развият теоретичните си знания

Вчера започна практическото обучение на студенти от Юридическия факултет към Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Окръжен съд – Русе в рамките на проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза I. На база сключения между Русенския окръжен съд и РУ „Ангел Кънчев“ договор студенти ще преминат през практическо обучение, по време на което ще се запознаят отблизо с правораздаването и спецификата на работата в съдебната система. Обучението, което е в рамките на 240 часа, ще протече по предварително утвърдена между съда и университета програма, под контрола на академичен наставник. Под ръководството на съдии и съдебни служители в реална работна среда студентите ще имат възможност да развият теоретичните си знания от университета, да придобият практически опит и да усъвършенстват практическите си умения. С участието в проекта Окръжен съд – Русе цели да помогне за подобряване качеството на висшето образование чрез повишаване на неговата практическа насоченост и да повиши познанията на младите хора за работата на съдебната система.Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май