Бурджиев предаде управлението на Регионалния съвет за развитие на Разград

Новините

07-12-2016, 15:44

Снимка:

Пресцентър Областна управа

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Бивши и настоящи полицаи предотвратиха измама за около 33 000 лева в Русе

Мандатът е до юли 2017г

Днес се проведе тридесет и второто заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), съвместно с Регионалния координационен комитет към него (РКК). Заседание свика Стефко Бурджиев,  председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Русе.

В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Разград и Русе,  заместник- областните управители на Велико Търново, Габрово и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, пратеници на организациите на работодателите и на работниците и служители на национално равнище. Дойдоха и  представители на академичните среди на територията на района, Националния статистически институт и управляващите органи на оперативните програми.

За заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район беше избран д-р Валентин Василев, кмет на община Разград и представител на общините от област Разград с мандат от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

На заседанието бяха представени резултатите от „Последващата оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР) за периода 2005-2015“. Документът предоставя информация за степента на постигане на целите и приоритетите за регионално развитие през периода 2005-2015 г.; устойчивостта на постигнатите резултати; общото въздействие от изпълнението на НСРР 2005-2015 г.; оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови ресурси, както и изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

Представител на Националния статистически институт направи анализ на актуалното демографско състояние на населението в Северен централен район. В тази връзка Регионалният съвет за развитие на Северен централен район възложи на Секретариата на РСР на СЦР във взаимодействие с областните администрации, висшите училища и други представители на Съвета, в срок до 20.01.2017 г. да бъде сформирана работна група за анализ на демографските проблеми на територията на района и мерки за преодоляване на негативните тенденции.

Обсъдени бяха и проблеми, свързани с добива на дървесина и превоза ѝ на територията на Северен централен район, както и мерки за тяхното преодоляване.

Експерт от Министерството на регионалното развитие и благоустройството представи  информация относно стартирането на четвъртата процедура за присъждане на европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

Представителите на управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците  за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.

В края на заседанието, областният управител на област Русе Стефко Бурджиев, председател на форума, предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за първото шестмесечие  на 2017 г.  на областния управител на област Разград, като му връчи плакет, символичен знак на Северен централен район.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)