КТ”Подкрепа”- Русе обучава студенти

Новините

04-12-2016, 09:00

Снимка:

Синдикален регионален съюз на КТ ”Подкрепа” Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Съдът в Русе наложи 1000 лева глоба на русенка за притежание на наркотици

В програмата на студентските практики е включено запознаването с Кодекса на труда и колективен трудов договор

Синдикален регионален съюз на КТ ”Подкрепа” Русе за втори път е една от първите одобрени обучаващи работодателски организации по проект „Студентски практики”. От началото на ноември, 2016г. студенти провеждат в реална работна среда своята студентска практика. В рамките на 240 часа те имат възможност да развият теоретичните знания, придобити в университета, свързани с модерни техники и софтуерни технологии, възможност за контакт с работещи и голям брой работодатели. Придобиват умения за работа в екип, комуникативни умения и социални компетентности. Под ръководството на ментора на практиката - Надка Бончева, регионален и административен секретар на СРС на КТ”Подкрепа” Русе, студентите се обучават и имат възможност да придобият квалификация за извършване на оперативна и административна дейност, извършване координация и планиране на офис дейности, събиране данни и подготвяне периодични, специални и текущи справки, отчети и др., подготвяне и оформяне различни документи, работа и поддържане на интернет сайта на организацията. В програмата на студентските практики е включено запознаването с Кодекса на труда - основен закон за уреждане на трудовите отношения между работника/служителя и работодателя, както и колективното трудово договаряне /Колективен трудов договор/. Опитът на организацията ни показва, че тези теми предизвикват особен интерес у студентите. Надяваме се, че практическото обучение на студентите ще им даде един добър старт в професионалната им кариера, да натрупат, макар и за много кратко, опит, който ще им бъде предаден, да са се запознали допълнително с материали, с които не са имали възможност, по време на теоретичната си подготовка да познават, да участват в реална работеща среда. Ние от изпълнителния съвет на Синдикален регионален съюз на КТ”Подкрепа”, с огромно удовлетворение споделяме, че успяваме да сближим контактите си със студенти, преподаватели и ръководство на РУ”Ангел Кънчев”, като чрез възможностите на студентските практики работим за улесняване прехода от образователните институции към работното място и се опитваме да повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазарСнимка на Деня

Щрихи от Плевен