През октомври постъпилите на работа регистрирани безработни от община Русе са 360

Новините

29-11-2016, 15:43

Снимка:

Бюро по труда Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

В Русенския университет представят технологии в помощ на хора с увреждания

През миналия месец броят на регистрираните безработни в община Русе продължава да намалява и те са 2572

През октомври постъпилите на работа регистрирани безработни от община Русе са 360. Започналите работа безработни с работническа професия са 109, специалистите са 166, а тези без професия - 85. От всички устроени на работа 198 са жени, а 65 са младежи, постъпилите на работа  безработни с увреждания-23, висшистите са 108/30%/ и  продължително безработните-36. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 296 души. На първичния трудов пазар са наети 250 души, а по програми, мерки и схеми за заетост - 46.

Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са 559. Тенденцията за увеличено търсене на работна сила се запазва и през този месец. На първичния трудов пазар са обявени 534 свободни работни места. През м. октомври от частния сектор са обявени 365 свободни работни места, а в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост /87/, търговия /62/, хотелиерство и ресторантьорство /21/, транспорт, складиране и пощи /15/, държавно управление /11/, строителство /11/, административни и спомагателни дейности /7/.

През месец октомври във Военния клуб се проведе организирана от ДБТ-Русе Младежка трудова борса, на която присъсътваха 20 работодатели от различни сектори на русенската икономика и бяха обявени 251 свободни работни места .

Като най-търсени могат да се посочат следните професии: служител запитвания, комплектовач, зареждач в промишлено производство, опаковач, плетач на чорапи, гладач, шивач, готвач, продавач, машинен оператор в текстилно и шивашко производство, шлосер, стругар, монтажник, заварчик, охранител, чистач-хигиенист, общи работници в производството и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе са обявени общо 25 свободни работни места през октомври, от които 17 места по Регионалната програма за заетост – като на тях постъпиха 17 безработни лица в населените места на общината. По схема “Младежка заетост” на ОПРЧР са обявени 2 СРМ, 5 - по НП ЗОХТУ, и 1 по НП АХУ за личен асистент.

Входящият поток безработни през октомври  възлиза на 542 души. Изходящият поток от безработни лица се състои от 567 души /с 82 по-малко  от предходния месец/.

В края на октомври броят на регистрираните безработни в община Русе продължава да намалява и те са 2572, с 24 по-малко отколкото през предходния месец и с 849 по-малко отколкото през октомври 2015 г.

Равнището на безработица в края на октомври за община Русе е 3.2 % . което е с 4.7 процентни пункта под това за страната. За октомври равнището на безработица за страната е 7.9 % .

Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/ към края на октомври са 460.

По професионален признак регистрираните безработни са: специалисти - 42%, без специалност - 31%, и с работнически професии - 27%.

Разпределението на регистрираните безработни в общината според образованието през октомври не се рзличава съществено от предходните месеци на годината, като преобладават тези със средно образование – 1306 /51%/, хората с висше образование намаляват и са 731 /28%/, а тези с основно и по-ниско образование са 535 /21%/.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 1031 или 40%. Броят на регистрираните в ДБТ младежи е 330 /с 210 по-малко спрямо октомври 2015 г./, относителният им дял е 12.8%.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен