Експертите от БАН с препоръки за подобряване условията на работната среда в "Монтюпе"

До момента не са предоставени изисканите от експертите на БАН данни за използваните от „Монтюпе” ЕООД химикали

На 02.11.2016 г. бе извършен оглед на производствените мощности на „Монтюпе” ЕООД от междуведомствена работна група, във връзка със Заповед на Областния управител на област Русе.

В резултат на извършената проверка, на 11.11.2016 г. в Областна администрация Русе се получи  писмен доклад от членовете на работната група: проф. д-р Драгомир Янков, директор на Институт по инженерна химия към БАН и проф. дн Венко Бешков, председател на Съюза на химиците в България.

В цитирания доклад са направени следните препоръки за подобряване условията на работната среда в „Монтюпе” ЕООД: да се обособи склад за готовите пясъчни сърца преди употребата им. Складът да се вентилира и отработеният въздух да се подава в респираторната инсталация над машината за сърца; аналогични действия да се предприемат и за съхранението на употребените сърца преди регенерацията на пясъка; транспортната линия, подаваща отработените сърца в пещта също да се обезопаси с вентилация, като отработеният въздух да се подава в пещта за регенерация на пясъка.

 

До момента не са предоставени изисканите от експертите на БАН данни за използваните от „Монтюпе” ЕООД химикали (material security data sheet), както и месечните или годишните количества от тях.

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен