Международен конкурс за комикс и блиц анимация по Стивън Кинг

Новините

26-10-2016, 08:00

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Фестивал за зелено кино в Русе от 28 до 30 октомври

РБ „Любен Каравелов“ обяви регламента

Ако сте изкушени от изкуството на комикса и харесвате творбите на Стивън Кинг, дайте воля на творческите си способности и създайте комикс или блиц анимация върху част по избор от романа „Живата факла“.

Целта на организаторите е да отбележат 70-годишнината на Стивън Кинг, като обединят и стимулират усилията на творци в областта на изобразителното изкуство, литературата, анимацията, киното и карикатурата за създаване на комикс и блиц анимация върху избрани откъси от романа „Живата факла“.

ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА

Конкурсът се провежда в две категории – традиционен комикс и блиц анимация. Могат да участват творци от всички националности, навършили 18 години, без ограничения на професия.

1. Категория „Традиционен комикс“.

Брой заглавия за участие: Авторите могат да изпратят до 3 (три) комикса, по 4 (четири) копия от всеки.

Страници: Максимално до 6 /шест/ страници. Номерът на страницата трябва да бъде отбелязан на гърба й.

Формат: Форматът на изображението е А3, А4.

Техника: Свободна.

Сюжетът на творбите трябва да е драматургично завършен в рамките на изпратените страници.

2. Категория „Блиц анимация“.

Минимално времетраене на филма: 30 секунди                                           

Максимално времетраене на филма: 60 секунди                                             

Техника: свободна - куклена, класическа, 3D анимация                                      

Формат: HD                                                                                                                 

Кратък синопсис на филма до 500 знака; Три дигитални рекламни фотографии от филма.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Попълнен и подписан Апликационен формуляр, достъпен и в www.libruse.bg.  Непълни и неправилно попълнени апликационни формуляри няма да бъдат разглеждани. В случай на промяна на данните, авторите се задължават да уведомят за това Библиотеката.

АДРЕС И СРОК  ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Творбите се изпращат по пощата (важи датата на пощенското клеймо), краен срок 30.04.2017 г.

Адрес за получаване:

7000 Русе, България

ул. “Дондуков – Корсаков” № 1

Регионална библиотека “Любен Каравелов”

Международен конкурс за комикс и блиц анимация

Филмите се изпращат онлайн във формат HD на е-mail: [email protected], [email protected]

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА

Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе става собственик и придобива правото да използва безсрочно изпратените творби или части от тях за възпроизвеждане и разпространяване или да се използват по всякакъв начин, с всякакви средства, включително за изложби, публикации и реклама, без за това да е необходимо изрично съгласие на авторите и без да им се дължи възнаграждение. С подписа си върху Апликационния формуляр, авторът удостоверява приемането на Регламента на конкурса и съгласието си организаторът да извършва всички гореизброени действия по отношение на изпратените творби, които иначе биха могли да представляват нарушение на неимуществените права на участника. Получените творби не се връщат на техните автори и влизат в постоянна експозиция „Музей на комикса“.

НАГРАДИ

Голяма награда на стойност 300 EURO

Резултатите от Конкурса се обявяват през месец юни 2017 г.

След предварителна селекция допуснатите за участие в Конкурса автори ще бъдат представени в електронен каталог с по една творба. Всеки участник, отговарящ на изискванията на Конкурса, получава електронен сертификат и каталог на посочения в апликационната форма e-mail. Всички получени комикси се публикуват на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе www.libruse.bg и участват в представителна изложба, организирана в периода юли - август 2017 г.  

Селекцията и Наградите се определят от специално избрано за целта професионално жури.

За контакти и допълнителна информация:

e-mail: [email protected], [email protected];

Тел.: + 359 82 820 126; факс: +359 82 820134; mob. tel.: +359 878 574916

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"