Фирма Еконт и Фондация „Русе – град на свободния дух“ с награда за партньорство

В първото издание на конкурса на GEM Българиясе състезаваха 35 организации

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и „Еконт Експрес“ ООД бяха отличени с награда в категорията „Партньорство“ по време на официална церемония за връчване на Първите годишни награди на GEM България на 4 октомври 2016 г. в София. Съвместната кампания "Знание и растеж" е посочена като добър модел за местно партньорство в сферата на подобряване на уменията на младите и на възрастните.

 GEM България е част от международен консорциум Глобален Предприемачески Мониторинг. Организацията събира годишно първични данни за българската предприемаческа екосистема, извършва бенчмарк анализ с държави и региони и идентифицира фактори, които насърчават предприемачеството.

 В първото издание на конкурса на GEM Българияс е състезаваха 35 организации в шест категории – Социално предприемачество,Публичен сектор,Партньорство, Завръщане на годината,Медиен продукт,НПО инициатива.Журито, оценило номинациите включваше членове на Националния експертен панел на GEM, в който са включени професионалисти от различни сфери на бизнеса, образованието, публичния сектор и др.

 С  наградите бяха отличени хора, екипи или организации, които с дейността си са оказали положително въздействие върху предприемаческата екосистема в страната.

Партньорството между Фондация „Русе – град на свободния дух“ и „Еконт Експрес“ ООД датира от 2014 година с подкрепата на десетки проекти в областта на културата, образованието, науката, новите технологии.  За подпомагане на кампанията „Русе – град на свободния дух“ през последните три години фирмата е отделила от бюджета си  близо 300 000 лв.

 Съвместната програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и ВН –социален проект на Еконт под мотото „Знание и растеж" стартира през 2016 г.,с акцент върху финансирането на проекти, които подкрепят знанието и имат за цел да създават условия за кариерно развитие и усвояване на  нови умения.

 Основен приоритет в проектните предложения беше получаването и споделянето на знания и опит. Поставени бяха  условията  да се  прилага новаторски подход към местния контекст,  да има конкретни и ясно измерими общественозначими ефекти, да  се създават условия за свободно човешко развитие,  да се насърчават устойчиви формати на междусекторно и междуинституционално сътрудничество, идеите да имат експериментаторски характер, да насърчават взаимодействие между културни и творчески индустрии, да стимулират обмен между професионалисти и любители в  сферите на образованието, науката, културата, изкуството, младежките дейности,  да усвояват нови публични пространства и алтернативни територии за култура, образование и наука, да идентифицират, адаптират и приложат на местно равнище успешни чуждестранни иновативни практики в допустимите сфери, да стимулират обмяна на опит с учени и експерти от Европа и света.

Продължителността на проектите е 8 месеца в рамките на 2016 година.

 От постъпилите 29 проектни предложенияза 2016 г. бяха селектирани 14 проекта на стойност 60 811 лв. Сред авторите на проектните идеи има училища, неправителствени организации и културни институции.

В резултат на реализирането на проектите беше създадена работилница за дигитални умения, която  включва серия от тематични курсове, уъркшопи, демонстрации и менторски сесии, които са насочени към развитие на дигиталните и техническите умения на русенци. Това са курсове по  3D дизайн, по сглобяване и управление на дрони, за управление на проекти и ефективна комуникация, за основни дигитални умения (мейлинг, управление на съдържание, социални мрежи, форми и анкети, обработка на изображения, дигитални безплатни инструменти и др.) , по роботика ,  по SEO или онлайн търговия, по основи на софтуерната разработка и др.  Обхванати са около 5000 души, предимно млади хора.

 Чрез организиране на курсове "Идеите в действие"  над 650 ученици бяха провокирани да развиват креативно мислене в намиране на новаторски бизнес идеи, да развиват дейност, съвместно с предприятие - ментор.  

 Организирани бяха форми на обучение за близо 6000 деца на различна възраст, в които бяха застъпени новаторски практики на неформално образование, съчетаващо усвояване на знания и забавление. Това са курсове за придобиване на знания за града и природата, чрез атрактивни форми на киното и фотографията, работа с 3D принтер и 3D скенер, дигитализация на ценни автентични визуални документи, запознаване с различни видове професии и необходимите умения  за тяхното прилагане. 

 Разкрита беше Академия за деца на възраст от 4 до 15 години, чиято цел е да даде  знания и умения, иновативно и творческо мислене и правилно говорене и писане на български език.

 За децата от русенското село Басарбово беше организирано лятно обучение за театрално изкуство и художествено слово, завършващо със сценична изява пред публика. 

 С цел усвояване на нови умения и подобряване на квалификацията беше сформиран екип от експерти в кулинарията и ученици в издирване и представяне на автентични рецепти от края на 19 и началото на 20 век, характерни за русенската регионална кухня и отделните националности, населяващи района. 

Чрез инициативата "Знание и растеж" беше предоставена възможност на студенти  да оборудват специализиран автомобил за изследване  и откриване на нови възможности за намаляване на пътно-транспортни произшествия в градска среда.         Снимка на Деня

Щрихи от Плевен