Приключи заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен район

Мисия

29-09-2016, 19:23

Снимка:

Пресцентър Областна управа-Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Текат ремонти в 3 училища и една детска градина в Русе

Членовете се запознаха с проектонаредба към закона за регионално развитие и състоянието на републиканските пътища в региона

На 28 и 29 септември 2016 г. в комплекс „Рай“ Русе се проведе тридесет и първото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. Заседанието беше свикано от  Стефко Бурджиев, председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Русе. Участваха представители на министерства, губернаторите на Велико Търново, Габрово, Русе и Разград, заместник- областният управител на област Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, академичните среди, „Национален център за териториално развитие” ЕАД, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Регионален исторически музей – Русе.

Регионалният съвет избра за член в Комитета за координация на прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“  Стефко Бурджиев. Резерви са: д-р Валентин Василев, кмет на община Разград и д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра. Беше приет проект на Годишна индикативна програма за неговата дейност през 2017 г.

Проф. д-р. арх.  Веселина Троева, изпълнителен директор на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, представи проект на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие по чл. 7б-7г от Закона за регионалното развитие.

Експерт от Министерството на регионалното развитие и благоустройството информира присъстващите за постигнатия напредък и проблеми, констатирани при изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради.

Инж. Ростислав Стефанов, директор на Областно пътно управление Русе към Агенция „Пътна инфраструктура“, информира  за етапа на изграждане на автомагистрала „Хемус“, постигнатия напредък по предпроектното инвестиционно проучване за строителството на автомагистрала Русе – Велико Търново и състоянието на републиканските пътища на територията на Северен централен район.

Ректорите на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, Технически университет, гр. Габрово и Русенски университет „Ангел Кънчев“ представиха проблемите, възможностите и перспективите за развитие на висшите училища.

Проф. д-р Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей Русе, презентира туристическите обекти на територията на област Русе.

Бяха представени две от благотворителни каузи, към които Областна администрация Русе е съпричастна. Първата от тях е кампанията „Твоята стъпка напред“, която има за цел изграждане на център за подкрепа на хора с онкологични заболявания и техните семейства. Втората е за закупуване на първия в България робот-локомат за лечение и цялостна рехабилитация на пациенти със загубени или намалени двигателни функции.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)