Защита на населението и критичната инфраструктура” – нова магистърска специалност

Мисия

27-09-2016, 10:59

Снимка:

Пресцентър Русенски университет

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

ОСИ:През 2014-а брутният вътрешен продукт за област Русе възлиза на 2 213 млн. лв

Приемът се прави от РУ и Военна академия

Русенският университет и Военна академия извършват прием по магистърската специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура” в задочна форма на обучение. Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен „магистър” в професионалното направление „Национална сигурност“ на образователната област „Сигурност и отбрана “.

По време на подготовката си студентите ще изучават дисциплини в няколко основни направления: сигурността като система от органи и организации за защита на националната сигурност, гражданската сигурност на населението и инфраструктурата в извънредни ситуации, отбраната на страната, включително изградената система за гражданска защита; създаване на практически умения за планиране и реагиране при кризи, решаване на комплексни проблеми и вземане на решения в областта на защитата на населението и инфраструктурата.

Обучението се провежда на територията на Русенския университет, а учебната и научноизследователската работа по специалността се осъществява от катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации” с помощта на академичния състав на факултет „Командно-щабен” и факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г.С. Раковски“.

Завършилите специалността могат да се реализират като ръководни кадри и експерти в системата на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, в национални, регионални и ведомствени държавни и частни организации.

За да станат студенти в магистърската специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура”, кандидатите трябва да представят диплома за завършена бакалавърска степен, да положат кандидатстудентски изпит под формата на тест или да участват в конкурс по документи за обучение срещу заплащане.

Документи се подават в Русенския университет, Корпус 11, стая 206, а допълнителна информация за специалността можете да намерите на адрес: http://rnda.armf.bg/59-000706/.  Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден