Агенцията за поддържането на Дунав с информационен ден по проект за навигацията

Дунав

21-09-2016, 16:11

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

„Русе, танцувай!“ връща с танци аристократичния блясък на Русе

Темата е:Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ организира информационен ден, на който ще се представи напредъка по проект “Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2”, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Събитието ще се проведе на 30 септември (петък) от 11:00 ч. в  Областния информационен център в гр. Русе, пл. „Свобода” 4, Доходно здание.

            При представянето на етапа от строителните дейности по хидрографския кораб ще бъдат събирани предложения за наименованието на плавателния съд. След доставката му догодина предстои специална церемония по кръщаване.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ  №ДОПТТИ-5/30.03.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

 

Обща стойност на проекта: 6 146 508 лв.

Източници на финансиране:

·         Европейски фонд за регионално развитие – 5 224 531  лв. – 85%

·         Национално съфинансиране – 921 976 лв. – 15 %

 

Начало на проекта: 31 март 2016  г.

Край на проекта: 31 януари 2018 г.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)