Старейшините в Русе с декларация за мръсния въздух

Мисия

19-09-2016, 12:19

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Документът е подкрепен от всички общински съветници

Общинските съветници приеха декларация по повод зачестилите обгазявания в град Русе на свое заседание днес. Документът е подкрепен от всички общински съветници и в него се казва, че посоченият проблем със замърсяването на въздуха, освен че е въпрос от местно значение, е от голям обществен интерес. „Това е въпрос, около който всички трябва да се обединим и да работим за разрешаването на проблема“, заяви председателят на ОбС-Русе проф. Христо Белоев.

„Ние общинските съветници сме длъжни да заявим, че химическото замърсяване на въздуха от промишлените източници е основен проблем за град Русе през последните две години. Компетентните органи трябва ясно и точно да заявят на обществеността на град Русе кой замърсява въздуха,  с какво и  най-важното колко е опасно това за здравето на жителите на нашия град и в резултат да бъдат предприети неотложни действия за решаване на екологичните проблеми“, се казва в текста на декларацията. Съветниците са категорични, че ще работят за

   • предприемане на незабавни и конкретни действия от всички компетентни институции и лица, в това число Министерски съвет и министерствата, имащи отношение по тези проблеми, народните представители и Народното събрание с цел решаване на проблема с обгазяването на град Русе;

• изискване от МОСВ и Изпълнителна агенция по околна среда – София, наличната измервателна и сертифицирана техника за мониторинг на въздуха в града;

• осъществяване на  контрол върху капацитета на дейността, както на посочената на пресконференция от РИОСВ-Русе фирма замърсител „Монтюпе“, така и на всички други евентуални замърсители на въздуха;

•    организиране на кръгла маса и публично обсъждане от компетентни лица  (вкл. независими експерти в областта на атмосферния въздух), относно замърсяването на въздуха и предприемане на мерки за ликвидиране на проблема.

„Общински съвет-Русе категорично се обявява против всякакъв вид замърсявания на въздуха на град Русе и заедно с кмета, неговия екип и общинска администрация ще води непримирима борба, използвайки всички възможни и позволени от закона действия за премахване на замърсяването на въздуха на град Русе и предотвратяване на опасността за живота и здравето на нашите съграждани“, се казва още в единодушно приетата декларация.

Кметът Пламен Стоилов от своя страна за пореден път заяви, че това е изключително важен проблем за русенци и затова е сезирал окръжния прокурор за него. „Категоричен съм, че ще използвам всички властови възможности, ще ползвам подкрепата на всички институции и ще стигнем докрай. Призовавам русенци да са все така активни и да подават сигнали“, заяви кметът.

 

 

От днес, 19 септември, на сайта на Община Русе, в „Новини“, е обособена нова секция „Атмосферен въздух“, в която ежедневно ще се публикува информация, предоставена от РИОСВ, за качеството на въздуха в Русе.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)