Проектът „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“ продължава

Мисия

30-08-2016, 14:35

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Посланикът ни във Франция благодари на кмета за русенската реклама в Париж

Новите интегрирани услуги с образователен, социален и здравен характер са безвъзмездни за деца до 7 години и родители им от 5 квартала

Стартовите дейности в изпълнение на проект  на община Русе BG05M9OP001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“ и сформираният екип консултанти за предоставяне на социалните услуги бяха представени днес на начална пресконференция.

Община Русе е конкретен бенефициент на 588 567,00 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Като разширява територията и числеността на целевата група, проектът създава устойчивост и надгражда дейностите по двата вече завършили успешни проекта на Община Русе – „СВЕТИЛНИК – Социално включване чрез единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни, нови, интегрирани консултации“, финансиран от Световната банка по Проекта за социално включване, и проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца в гр. Русе“.

Новите консултации и интегрирани услуги с образователен, социален и здравен характер са безвъзмездни за деца от 0 до 7 години и техните родители от кварталите „Чародейка“, „Дружба“, „Мальовица“, „Здравец“ и „Тракцията“.

Екипите за изпълнение на проекта ще работят както в образователния здравно-консултативен център във филиал „СВЕТИЛНИК“ и Комплекса за интегрирани социални услуги в ДМСГД, така и мобилно на терен в детски градини „Червената шапчица“, „Звездица“, „Детелина“, „Снежанка“ и „Ралица“ и в домовете на потребители. Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден