Готов е регламентът на фолклорния фестивал „От Дунав до Балкана“ Борово 2016

Животът

23-08-2016, 14:05

Снимка:

Община Борово- архив

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Депутатът Нунев откри външен фитнес за хора с увреждания в Борово

Събитието е под патронажа на Кмета на Община Борово – Валентин Панайотов

Фолклорният фестивал „От Дунав до Балкана“ – 2016 г. се организира от НЧ “Искра 1898“ под патронажа на Кмета на Община Борово – Валентин Панайотов. Фестивалът е уникална среща на изпълнители на различни жанрове на музикалното и танцово изкуство.

Дати на празника: 03 и 04 септември 2016 година.

Място на провеждане – НЧ “Искра 1898“.

- Фестивалът се провежда по време на Дните на Община Борово.

- Фестивалът се организира и е част от дейността на Народно читалище „Искра 1898“.

- Фестивалът има състезателен характер

I. ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА

1. Съхраняване и популяризиране на фолклора, танцовото изкуство, българската народна песен и инструментална музика; запазване на автентичната носия, традиции и обичаи.

2. Даване възможност за изява на млади изпълнители и издирване на нови, неизвестни песни, танци, обичаи и инструментални мелодии.

3. Утвърждаване на фестивала, като значимо събитие в културния календар на Община Борово.

4. Стимулиране на културния туризъм в Община Борово и района.

5. Превръщане на фестивала в постоянно действащ културно-информационен център за съхраняване на българското фолклорно наследство и национална идентичност.

6. Съхраняване и популяризиране уникалността на българския фолклор.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Право на участие имат само непрофесионални колективи и индивидуални изпълнители (певчески групи, инструменталисти, танцови състави, групи за пресъздаване на обичаи)

2. Всеки кандидат за участие попълва „Заявка за участие“ – по приложения образец >>.

3. Участниците, които ще нощуват, да заявят това заедно със заявката за участие в срок до 10.08.2016 г. включително.

4. Чуждестранните групи да бъдат с максимален брой участници 25.

5. Приемат се заявки от цяла България и от чужбина.

6. Краен срок за подаване на заявки е 10.08.2016 година.

Забележка: Ако броя на участниците е достигнал максимума преди крайния срок за подаване на заявки, организаторите ще прекратят приемането на такива, независимо от това, че крайният срок е все още в сила.

7. Времетраене:

- индивидуално участие – 10 минути;

- ансамблово участие – 15 минути.

8. Всички участници осигуряват сами съпровода си.

9. Потвърждението за деня и часа на участие ръководителите ще получат след приключване приемането на заявките и определяне реда за участие на посоченият телефон или на сайта на общината и читалището.

III. ЖУРИ

Състои се от 5 члена – специалисти от различните жанрове.

IV. НАГРАДЕН ФОНД

Осигурен от НЧ „Искра 1898“ и Община Борово:

- Грамота за участие;

- Специална парична награда на кмета на Община Борово за цялостно представяне;

- Грамота и плакети по категории.

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА

1. Всички разходи по транспорт, нощувка и командировъчни са за сметка на участниците.

2. Такса участие във фестивала не се събира.

Фестивалът ще се проведе в град Борово, който е общински център и се намира на магистрален път София – Русе, отстоява на 45 км. от областния град Русе. През града преминава и жп линия.За контакти и заявки: 7174, гр. Борово, област Русе

НЧ“Искра 1898“

Ул.“Н.Вапцаров“ № 1а

Телефон: 0878308410, e-mail: [email protected]

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И

НАГРАДЕН ФОНД

НА ДЕВЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

Деветото издание на фестивала се провежда на 3-4 септември 2016 г.

под патронажа на Кмета на Община Борово – Валентин Панайотов.

Всички награди се определят с решение на журито, включително и специалните.

I. Специални награди на фестивала „Купа на кмета“

„Златна” - купа, грамота и парична награда

„Сребърна”- купа, грамота и парична награда

„Бронзова”- купа, грамота и парична награда

( присъждат се за цялостно представяне на читалище, училище или друга институция, които участва във фестивала с най-малко три колектива – с високо качество на художествения продукт.)

II. Награди по категории:

1. Танцови състави:

• с участници до 18 г. възраст:

- за класираните на I-во място – плакет, грамота ;

- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

• с участници над 18 г. възраст:

- за класираните на I-во място – плакет, грамота;

- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

• клубни танци:

- за класираните на I-во място – плакет, грамота

- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

 

2. Певчески групи:

2.1. Женски певчески групи за автентичен фолклор:

- за класираните на I-во място – плакет, грамота;

- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

/в тази категория поради традиционното най-активно участие, журито ще разпределя по два комплекта награди, при по-активно участие на колективи и по три комплекта награди/

2.2. Женски певчески групи /хорове/ за обработен фолклор:

- за класираните на I-во място – плакет, грамота

;- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

2.3. Мъжки певчески групи:

- за класираните на I-во място – плакет, грамота;

- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

3. Индивидуални изпълнения:

3.1. Жени:

- за класираните на I-во място – плакет, грамота;

- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

3.2. Мъже:

- за класираните на I-во място – плакет, грамота ;

- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

 

4. Индивидуални изпълнения деца и младежи:

4.1. Деца до 14-годишна възраст включително:

- за класираните на I-во място – плакет, грамота ;

- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

4.2. Младежи от 14 до 29-годишна възраст включително:

- за класираните на I-во място – плакет, грамота

- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

 

5. Вокални и камерни формации – дуети, триа, квартети и др. /в категорията няма ограничение за участие – могат да участват изпълнители от всички възрасти:

- за класираните на I-во място – плакет, грамота

- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

6. Категория „Хора с увреждания“ – (деца и възрастни) в категорията се допускат дуети, триа , групи и инд.изпълнения:

- за класираните на I-во място – плакет, грамота;

- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

/Категорията е учредена за потребители на социални услуги и институции за лица с увреждания, които трябва да заявят писмено желанието си за участието в категорията – предварително при подаване на заявката за участие./

7. Обичаи, обреди, коледарски и кукерски групи, народни разказвачи:

7.1. Групи за обичаи и обреди:

- за класираните на I-во място – плакет, грамота;

- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

7.2. Коледарски и кукерски групи:

- за класираните на I-во място – плакет, грамота;

- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

7.3. Разказвачи /няма да бъде допускано участие с литературни текстове/

- за класираните на I-во място – плакет, грамота;

- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

8. Ревю на автентични костюми:

- за класираните на I-во място – плакет, грамота;

- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

9. Инструменталисти – в категорията могат да вземат участие само изпълнители на народни музикални инструменти, индивидуални изпълнители, както и камерни инструментални формации:

- за класираните на I-во място – плакет, грамота;

- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;

- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

 

10. Награди извън категориите:

10.1. Награда „Откритие на фестивала“ –златен плакет и грамота – само за изпълнители, които се явяват за пръв път на сцената на фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ с решение на журито.

10.2.Традиция и приемственост –златен плакет и грамота за най-млад и най-възрастен участник , заедно на сцената

10.3„Автентичност” – златен плакет и грамота – награда за автентичен танц или хоро,представено по уникален начин,присъщ за региона на изпълнителите.

Статут и заявка можете да изтеглите от :

www.borovo.org

iskra- borovo .alle.bg

http://www.otdunavdobalkana.orgСнимка на Деня

За честта на Варна! (видео)