Към края на 2015 г. регистрираните биологични производители в България са над 4 800. За сравнение – към края на 2014 г. те са били 4 092.

В последните пет години се очертава трайна тенденция на ежегодно повишаване на площите, върху които се прилагат методите на биологично производство, както и на сертифицираните екологично чисти райони.

През 2014 г. общите площи възлизат на 74 351 ха, което е с около 40% повече спрямо предходната година. Трайно нараства и процентът на площите, включени в система на контрол от използваните земеделски площи за страната, като от 0,5 % за 2010 г. достига до 1,5 % за 2014 г.

Това са данните, с които разполага Министерство на земеделието и храните и които бяха представени по време семинар „Перспективи за развитие на биологичното земеделие в страните от Югоизточна Европа”, в София.

Според зам.-министър Цветан Димитров включването в системата на контрол и сертификация за биологичното производство е доброволно и нарастващият брой на производители, преработватели и търговци, показва, че все повече хора осъзнават ползите от този вид производство.

Основните култури, които се отглеждат в  България по биологичен начин, са трайните насаждения - средно 65% от общо култивираните площи. При зърнено-житните култури отглеждане са основно пшеница, ечемик и овес, а сред техническите култури - слънчоглед, маслодайна роза, лавандула.

Секторът на биологичното животновъдство в България също бележи трайна тенденция на увеличение. Най-голям дял от биологичното животновъдство през последната година се пада на пчелите – 18.5%, следвани от козите и овцете.