Диетично свинско месо? Мисията – възможна

Животът

02-05-2016, 14:45

Автор:

DobrichUtre

Всичко от Автора

Още по Темата:

84% от месото на трапезата ни е внос

Съвременното производство опровергава вековни митове

Диетично свинско месо? Не, това не е оксиморон. Твърдението, че свинското е мазно и вредно, отдавна вече е мит. Оказва се, дори и на българския пазар.

В момента вече 20% от предлаганото на пазара свинско месо, като съдържание на мазнини, калории и холестерол, не отстъпва по показатели на пилешкото. Поради факта, че съдържа и повече витамини и минерали, месото от тези определени породи прасета е по-постно от пилешкото и отговаря на световните тенденции за производство на екстра постно свинско месо. Търсенето на такова месо в световен мащаб е много голямо, тъй като съответства на критериите и изискванията за диетична и полезна храна.

Оказва се, че такова месо вече се предлага и на българския пазар.

Животните, произвеждани от "Манекс сън" АД, са с произход Дания и генетика на лидера в производството на прасета с постно месо Данбред.

"Окачествяването на труповете при клане се извършва на базата на съдържанието на постно месо в трупа по системата (S)EUROP. Съгласно тази система труповете с 60 и повече процента месо без тлъстини справмо трупа се класират в клас S. При клиничен анализ, над 90% от животните, произведени от свинекомплекса в с. Слънчево са класифицирани като трупове клас S", обяснява собственикът на фирмата Наско Манасиев.

За получаването на висококачествено месо не е достатъчна само генетика. Необходимо е пълноценно и качествено хранене, с високо съдържание на протеин и енергия, което осигурява натрупването на постно месо. В свинекомплекса на "Манекс сън" в село Слънчево храненето на животните се осигурява от собствен фуражен цех само с произведени в България висококачествени зърна и слънчогледов шрот, като изрично се контролира продуктите да не са генетично модифицирани. При закупуването им се правят тестове за наличие на микотоксини и замърсявания и не се приемат такива, които не отговарят на нормите. Не се използват отпадъчни продукти, носещи риск за здравето на прасетата и качеството на произведеното месо. При производството на смеските се използват само висококачествени компоненти и добавки, като целта е да се използват основно такива с натурален произход. Не се използват хормони и стимулатори на растежа, разчита се само на прецизното балансиране на хранителния състав на рецептите. Във фуражния цех работи НАССР система, която осъществява пълна проследяемост и контрол на производството на фуражни смески - от произхода на доставените суровини до крайния продукт. В собствена лаборатория ежеседмично се контролират показателите на произведените фуражни смески. Ежемесечно се изпращат в акредитирани лаборатории проби за мониторинг на наличието на забранени вещества и бактерии.

За производството на качествено месо е важно животните да се отглеждат при условия, които им осигуряват комфорт и спокойствие. Стресът е един от факторите, които най-силно се отразяват върху качеството на месото и го правят бледо, меко и ексудативно. Поради това в свинекомплекса в село Слънчево са направени огромни инвестиции за осигуряване на перфектните условия за отглеждане на животните. Изградено е автоматизирано хранене, което осигурява винаги достъп до прясна храна, а помещенията са климатизирани, като през зимата се отопляват, а през лятото се охлаждат. В предприятието строго се спазват изискванията за хуманно отношение към животните. В духа на най-новите световни тенденции за производство на угоени прасета - без причиняване на болка и стрес, комфортно и, по възможност, близко до естествената им среда, специалистите на "Манекс сън" ежедневно се стремят да подобряват технологията на отглеждане на животните.

Усилията на всички работещи в предприятието са насочени към отглеждането на животни, които максимално да удовлетворяват нарастващото търсене на качествено, диетично и полезно свинско месо.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)