Регионална служба по заетостта в Русе - най-иновативна в страната

Новините

08-12-2015, 17:25

Автор:

Ruseutre.bg

Всичко от Автора

Отличена на национално ниво за 2015 г.

Дирекция „Регионална служба по заетостта” в Русе е единствената в страната, отличена на национално ниво за 2015 г.
Отличието е за най-голям принос и иновативен подход при реализацията на схема „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 2014-2020 г. В процеса на реализацията в бюрата по труда от областите Разград, Русе, Силистра и Търговище са разкрити повече от 4100 работни места за стажуване и обучение на работното място на младежи до 29-годишна възраст. Инициирани и приложени са нови, включително и иновативни подходи, част от които са възприети като добри практики от останалите структури на Агенцията. Русенската дирекция е единствената, която се включи в проект “Студентски практики”, по който общо 35 студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев” практикуваха в регионалната дирекция, участвайки активно и в процеса по намиране и анкетиране на неактивни младежи.

Отличия получиха също Дирекция „Бюро по труда”-Русе и Дирекция „Бюро по труда”-Бяла, както и служителите Светла Данева от ДРСЗ-Русе и Катя Желязкова – директор на ДБТ-Попово.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен