Нови седем социални услуги са разкрити в община Русе

Животът

01-12-2015, 15:40

Автор:

Ruseutre.bg

Всичко от Автора

Чрез проекта "Комплекс от интегрирани социални услуги за деца до 3 г. в Община Русе"

Нови седем социални услуги са разкрити в Русе чрез осъществяването на проекта "Комплекс от интегрирани социални услуги за деца до 3 г. в Община Русе", съобщиха от кметството в града.
По проекта са разкрити дневен център за деца с увреждания до три години, център за психично здраве, който подпомага развитието на способностите на децата и тяхното включване в социалния живот, семейно-консултативен център и звено "Майка и бебе", който предоставя временно настаняване на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчавайки родителската привързаност.
Създадени са и центровете - за майчино и детско здраве, по приемна грижа и подкрепа на осиновяването и за настаняване от семеен тип за деца с увреждания до три години, предназначен за настаняване на деца с тежки увреждания, чийто родители нямат възможност да полагат грижи за тях в семейна среда.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 година.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"