Въздухът над Русе - отровен!

Животът

21-10-2015, 10:06

Снимка:

de.wikipedia.org

Автор:

RuseUtre.bg

Всичко от Автора

Засякоха отклонения от нормите на 4 показателя

Въздухът над Русе е отровен. Отклонения от нормите на 4 показателя показа последното измерване, като източникът на замърсяването е пушекът от печките за отопление. Заедно с дървата и въглищата често в печките русенци слагат и битови отпадъци. Това дава отражение на качеството на въздуха и автоматичната станция отчита завишаване на нормите на 4 съединения - азотните оксиди, въглероден оксид, бензен и фини прахови частици. Най-вероятно става въпрос за изгаряне на ламинирани плоскости, отпадъци от пластмаси и гуми.Количествата им не са над пределно допустимите, но са по-високи от обичайните, пише столичен всекидневник.
Инж. Христо Милков, началник отдел „Въздух" в Регионалната екоинспекция - Русе, обясни, че това замърсяване е трудно доказуемо и на практика не могат да се налагат санкции.
Според екоинспекторите измерените количества на вредните вещества не са опасни за здравето.
Предвижда се монтирането на втори пункт, който ще измерва същите показател плюс допълнителни за специфични органични съединения. Новата станция ще бъде монтирана до края на седмицата в квартал „Здравец Изток".Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"