Кметът изпрати „Посланици на Русе“ в Швейцария

Визитата им ще бъде от 28 юни до 3 юли

8 ученици от СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ в Русе заминават за гр. Золотурн, Швейцария, където ще имат възможност да градят партньорство със свои връстници и да разработват заедно проекти. Пътуването им се осъществява с подкрепата на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“.

Младите „Посланици на Русе“ и техните ръководители бяха изпратени на мисията официално от кмета на Община Русе Пламен Стоилов и зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански.  В приветствието си Пламен Стоилов изрази задоволство от успехите на СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ по отношението на езиковата подготовка на учениците и изграждането на международни партньорства. Кметът  беше категоричен, че това е пътят към успеха и покани младите хора да използват по-активно знанията си в предстоящите съвместни инициативи между Община Русе и нейните партньори от Германия.

СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ има дългогодишен опит в сферата на обмен на ученици с различни немски училища. Според ръководителите на проекта изграждането на подобно партньорство с Швейцария е уникално, поради икономическите разлики на двете страни. По предложение на училището в Золотурн първата съвместна инициатива между учениците от двете държави се е провела чрез непрекъснат контакт в социалната мрежа. Сформирани са групи от деветокласници с интереси в областта на географията, историята и биологията. Проведени са „пътувания“ по маршрути, включващи забележителности от Русе и Золотурн.  Чрез иновативната  и интерактивни практики младежите са усъвършенствали познанията си, съставяйки съвместни проекти за доклади. Резултатът е подписването на 4 годишно двустранно споразумение.

Пътуването на младежите до Швейцария е вторият етап на изграждането на моста между Русе и Золотурн. По време на престоя си от 28 юни до 3 юли русенските деца ще посещават учебни часове заедно с връстниците си, ще обменят идеи, ще посещават културно-исторически забележителности и ще опознават бита и социалният живот на местните хора.

Целта е ефективна и съвременна форма на междукултурно общуване, с цел постигане на високи образователни и възпитателни резултати.