Предупреждават за покачване на нивото на Русенски Лом

Водните количества в реките в цялата страната са над праговете за високи води

За повишаване на нивото на р. Русенски Лом и притоците и предупреждават от Басейнова дирекция – Плевен. Причината е оттичането на повърхностни води във водосбора на реката. Язовирите “Бойка”, “Баниска”, “Желязковец”, “Ломци” и „Липник” в землището на с. Николово контролирано се изпускат през основните изпускатели. Няма информация за критични водни нива след язовирните стени, пише topnovini.bg.

Днес, с изключение на западните райони, ще превалява дъжд и сняг. Количествата за 24 часа ще са от 1-2 л/кв м  до 10-13 л/кв м  

В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките в Североизточна и Югозападна България, а в събота, в резултат на повишената почвена влага, частичното снеготопене и прогнозираните количества валежи от дъжд и сняг, се очакват повишения на речните нива в по- голямата част от страната, съобщават от Министерството на околната среда.

Водните количества в реките в цялата страната са над праговете за високи води. В по-голямата част почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"