Развързаха кесията по ОП „Регионално развитие”

ЕК незабавно ще пристъпи към първо плащане от над 52 милиона евро

Възстановяват плащанията по оперативната програма „Регионално развитие”, съобщиха от представителството на Европейската комисия в София. Периодът на дължимите суми по проекти е от 2007-2013 г. Временното прекъсване целеше да се гарантира ефективността на системите за контрол. Официалното писмо е изпратено до българските власти.

Комисията незабавно ще пристъпи към първо плащане от над 52 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Получените през февруари искания за плащания за над 92 милиона евро трябва да бъдат изплатени през март.

Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси, заяви: „Възобновяването на плащанията е знак за добре свършената работа на българските власти. Сега те трябва да наваксат пропуснатото време и да използват пълноценно максимална част от оставащите средства по тази програма”.

Еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу заяви: „Това е чудесна новина. Приветствам усилията на българските власти за укрепването на системата, за управление и контрол на програмата. Положителните стъпки, които България е предприела в тази посока, позволяват на Комисията да възобнови плащанията,  а това е от пряка полза за българския народ и националната икономика”.

Плащанията за българските бенефициенти по програма „Регионално развитие” бяха прекъснати на 3 юни 2014 г. след одит на Комисията през април 2014 г. При него бяха установени пропуски в проверката на исканията от националната система за управление и контрол на средствата от ЕС.

Прекъсването беше по отношение на две приоритетни оси – приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” и приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”.

Комисията трябваше да гарантира, че не са направени никакви плащания въз основа на искания, при които са налице некоригирани от държавата-членка нередности.

Комисията стигна до заключението, че всички коригиращи мерки вече са приложени и условията за отмяна на преустановяването са изпълнени.

Около 74% от финансовите корекции по еврофондовете са свързани с обществените поръчки. Финансовият ефект на корекциите, наложени по оперативните програми по Структурните и Кохезионния фондове за програмния период 2007-2013 г. през юни 2014 г. беше за 166 млн. лева. Спирането засегна община Бургас, община Асеновград и Университета по архитектура, строителство и геодезия.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"