Пристанище Русе - изток се сдоби с нова интермодална линия

Дунав

09-02-2015, 17:41

Снимка:

"Пристанищен комплекс - Русе" ЕАД

Автор:

ruse.utre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Русе иска пари от държавата за основен ремонт на Дунав мост

Реализираната счетоводна печалба за 2014 г. е в размер на 1,2 млн. лв. при щатен състав 131 човека

Терминал Русе-изток посрещна първият блок-влак превозващ 68 ремаркета (трейлери) седмично от и за Германия. Това е пилотен за България проект, предлагащ новаторскологистично решение, базирано на принципа на интермодалния транспорт. Начинанието се осъществи със съдействието на компаниите Шенкер ЕООД, ДБ Шенкер Рейл България ООД и ПИМК ООД, съобщиха от "Пристанищен комплекс - Русе" ЕАД.

От юли 2014 г. започна регулярна обработка на контейнери по линията Русе – Куртичи (Румъния). Контейнерите се товарят и разтоварват на железопътен транспорт. За 2014 г. товарите по това направление са близо 4 000 тона. Очакванията за 2015 г. са за претоварване на около 3000 трейлера.

Горните проекти са в унисон с един от основните приоритети на комплекса - диверсификация на товарите – както по групи, така и по направления.

За 2014 г. "Пристанищен комплекс – Русе" ЕАД реализира обработката на 670 000 физически тона товари. Реализираната счетоводна печалба е в размер на 1,2 млн. лв. при щатен състав 131 човека. Ръстът на печалбата е двоен спрямо 2013 г., като добрите финансови показатели са плод както на добре структурирания персонал, така и на строгата финансова дисциплина.

Структурата на товарооборота е белязана от изключително високото относително тегло на насипните товари – 87 % на годишна база и нисък дял на генералните – 13 % от общия обем товари.

За 2015 г. дружеството планира разнообразяване на портфолиото на съвкупния си товарооборот. Предвижданията са за 10% ръст на всички обработени в терминалите на комплекса товари, като групата на насипните ще запази достигнатите обеми, а генералните товари се очаква да увеличат относителния си дял до около 20 %. От друга страна, увеличението на делът на генералните товари би коригирало структурата на съвкупния товарооборот така, че допълнително да оптимизира съотношението "приходи-печалба".

Следвайки приоритета за целенасочена инвестиционна политика, дружеството има намерение през 2015 г. да направи инвестиции в размер на около 1 млн. лева в машини, съоръжения и рехабилитация на пристанищна инфраструктура.

Друг приоритет е политика на доходите и социалния ангажимент. За изминалата 2014 г. новосъздадената принадена стойност от "Пристанищен комплекс – Русе" ЕАД е в размер на 4,300 хил. лева. Няма текучество на персонала, поддържа се добра работна мотивация. Комплексът доказва своята способност да работи рентабилно, като същевременно демонстрира своята социална ангажираност.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"