Великотърновски екоексперти ще участват среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Животът

15-01-2015, 11:51

Снимка:

РИОСВ Велико Търново

Автор:

Галина Георгиева

Всичко от Автора

Целта на изследването е да се определи численоста, вида и разпространението на птиците

Експерти от РИОСВ – Велико Търново ще вземат участие в 39-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което ще се проведе в периода 16-18 януари 2015 г. в цялата страна. Преброяването е с координатор за Европа - Wetlands International.

За поредна година, експерти на РИОСВ – Велико Търново ще извършат наблюдение на яз. “Александър Стамболийски” и яз. „Йовковци”, р. Росица (с. Красно Градище – с. Ресен), р. Янтра (с. Куцина – с. Писарево) и някои микроязовири. Резултатите от преброяването ще бъдат публикувани на страницата на инспекцията.

Преброяването през 2014 г. в региона установи общо 1264 екземпляра от 14  вида водолюбиви птици като голям корморан, голяма белочела гъска, зеленоглава патица, малък и голям гмурец, ням лебед, фиш, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, голям горски водобегач. За първи път за региона беше регистрирано присъствие на един екземпляр тундров (малък) лебед в яз. „Йовковци“, както и единствен екземпляр от друг рядък вид – черногуш гмуркач в яз. „Александър Стамболийски“.

Среднозимното преброяване се осъществява по методика за мониторинг включена в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Целта е да се установи числеността, видовия състав и разпространението на зимуващите у нас водолюбиви птици, като след анализа на данните се определят приоритетите за опазване на видовете и местообитанията.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"