Над 50 % от висшистите ни са на длъжност, неизискваща висше

С лидерски позиции в 21 професионални направления е СУ „Св. Климент Охридски”

Висшите училища са започнали да се променят на база на информацията от Рейтинговата система на ВУЗ-овете. Това стана ясно от коментара на заместник-министъра на образованието Николай Денков, който представи четвъртото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България.

„Все още нашето усещане е, че тази рейтингова система не е стигнала до най-важните потребители, а това са кандидат-студентите и в известен смисъл работодателите. Все още много от завършващите висше образование работят по специалности, които или не изискват това образование, или изобщо не изискват висше образование”, каза Денков.

Според него, кандидат-студентите все още не правят връзката между информацията, която могат да получат от рейтинговата система за реализация, доходи, перспектива за развитие и избора, който правят в края на своето средно образование. Затова и екипът на МОН ще обърне сериозно внимание, така че тази информация да бъде използвана по най-добрия начин от бъдещите висшисти.

Данните в рейтинговата система за 2014 показват, че средният осигурителен доход на завършилите висше образование е 867 лева, а делът на регистрираните безработни сред тях е 3,77%. По-малко от половината наети висшисти работят на позиция, за която се изисква висше образование (46 %).

Най-ниска безработица – под 1% – и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90 %) се наблюдава сред завършилите медицина, фармация, стоматология, военно дело.
Среден месечен доход от над 1000 лева получават завършилите военно дело, Информатика и компютърни науки, проучване и добив на полезни изкопаеми, математика, обществено здраве, комуникационна и компютърна техника, медицина, металургия, политически науки, електроника, електротехника, автоматика.

Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Медицински университет-София, Химико-технологичният и металургичен университет са трите висши заведения с най-висок индекс на цитируемост на научните публикации. С лидерски позиции в 21 професионални направления е СУ „Св. Климент Охридски”.Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май