Парламентът разглежда промени в бюджета на НЗОК

Очаква се депутатите да актуализират бюджета на касата със 100 млн. лева

На извънредно заседание парламентът обсъжда дали да актуализира бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. със 100 милиона лева. Със законопроекта ще се осигурят допълнително средства за здравноосигурителни плащания за подлежащата на заплащане през 2014 г. медицинска помощ, оказвана на здравноосигурените лица.

Средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели ще са в размер на 25 милиона лева. Парите за здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ ще са 10 милиона лева, а за лекарствена терапия при злокачествени заболявания – 15 милиона лева. Заложените средства за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ възлизат на 50 милиона лева.

В бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. са предвидени следните параметри на самостоятелния бюджет: 3 048 110 000 лева - приходи и трансфери; 3 048 110 000 лева – разходи и трансфери, от които за здравноосигурителни плащания – 2 697 462 000 лева, 279 516 000 лева – резерв за непредвидени и неотложни разходи.
На заседанието присъстват министърът на финансите Владислав Горанов и на здравеопазването Петър Москов.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен