Среща на студенти и работодатели в Русенския университет

Възможност за младите специалисти

От 10:00 часа в Русенския университет ще се състои заключителното мероприятие „Ден на работодателите“, по време на което ще се представят възможности за трудова заетост с участието на потенциални работодатели, както и разработени малки проекти за пилотни МСП от съвместни студентски екипи. Очаква се повече от 15 местни и национално представени фирми и организации да участват в събитието: РТИК, община Русе, областна администрация Русе, ДРСЗ, ДБТ, „Каолин“ АД, „Монтюпе“ ЕООД, „Оргахим“, „Приста ойл“, Щайнер електоник, ТПДП „Пристанищна инфраструктура“, ПАК „Доверие“, „Дженеали застраховане“ АД, Космополитън хотел, Русенска корабостроителница, Хотел „Теодора палас“, „Шотирон -98“
По време на събитието ще бъдат представени резултатите от приложен за първи път в Русенски университет иновативен подход за придобиване на практически знания и умения от студентите. Подходът е базиран на екипна работа за разработване на малки фирмени проекти, в която водеща роля имат студентите.
На събитието ще бъде представен и традиционният за Факултет „Бизнес и мениджмънт“ Алманах на завършващите студенти, чрез който младите специалисти биват промотирани пред работодателите от региона.
Предвижда се мероприятието да завърши с провеждането на индивидуални срещи между присъстващите работодатели и завършващите през тази учебна година студенти.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов