Русенският университет с нови доктори, доценти и професори

Тържествената церемония е на 11 ноември

На тържествена церемония Русенският университет връчва дипломите на новите си доктори, доценти и професори на 11 ноември, когато чества 69-ия си рожден ден. През учебната 2013-2014 г. петдесет и двама учени са защитили успешно дисертации и са придобили степента „Доктор“. Новите доценти са двадесет и един, а професорите – шест.

В групата на докторите се открояват имена на публични личности като изпълнителния директор на Сименс-България, г-жа Боряна Манолова, и зам.-кмета на Русе, г-н Страхил Карапчански. Сред новите професори са зам.-ректорът на университета, Юлиана Попова, и бившият зам.-кмет на Русе, Велизар Павлов.

Д-р Боряна Манолова потвърди, че ще участва в тържеството, за да получи дипломата си лично. Тя е инженер по електроника, възпитаник на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“. Дисертационния си труд „Изследване на система от показатели за управление на електропотреблението в индустрията“ е разработила в катедрата по „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ под ръководството на проф. Кондю Андонов и проф. Илия Илиев.
 
Сименс-България оказа ценна подкрепа при електротехническото и електронното обзавеждане на Канев Център.
Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)